Veľká doktorská rozprávka

Milan Dubovský

Veľká doktorská rozprávka

opera

Opera pre deti v štyroch obrazoch v slovenskom jazyku

historická budova SND
21. 2. 2019 11:00 h - 12:45 h

Plán predstavení

Štvrtok 21. 2. 2019
11:00 h 12:45 h
V predaji
Piatok 22. 2. 2019
11:00 h 12:45 h
V predaji

V snívajúcej hlave tajomného pána doktora sa dejú prapodivné veci. Oživuje Vodníka, Vílu Amálku, Černokňažníka Magiáša, Trpaslíka, Híkavca a rôzne ďalšie rozprávkové stvorenia. Na náš dospelácky svet „sivej reality“ sa slovenský skladateľ Milan Dubovský pozrel vo svojej Veľkej doktorskej rozprávke očami detí: a čo uvidel, to prerozprával jazykom bezhraničných možností detskej fantázie, na ktorú tí skôr narodení vari už aj zabudli!

Spoluúčinkuje tanečná skupina Jumbo.

Dĺžka predstavenia: 1 hodina 45 minút s jednou prestávkou

Vstupenky 4. kategórie v historickej budove SND sú so zníženou viditeľnosťou. Tejto skutočnosti zodpovedá aj cena vstupenky, preto nie je možnosť vrátenia vstupného v prípade reklamácie tejto skutočnosti zákazníkom.

Inscenačný tím

Scéna a kostýmy Miriam Struhárová
Choreografia Milan Kereš

Obsadenie

Doktor Majzlík Filip Tůma
Učeň Vincko Andrea Vizvári
Princezná Zubeida Katarína Juhásová
Víla Amálka Andrea Vizvári
Černokňažník Magiáš Martin Malachovský
Sultán Solimán Martin Gyimesi
Obchodný cestujúci Roman Krško
Drevorubač Juraj Peter