Poľská krv

Oskar Nedbal

Poľská krv

opera

Opereta v troch obrazoch v slovenskom jazyku

 

historická budova SND
8. 10. 2019 19:00 h - 22:10 h

Plán predstavení

Streda 27. 11. 2019
19:00 h 22:10 h
V predaji
Štvrtok 28. 11. 2019
11:00 h 14:10 h
V predaji
Sobota 28. 3. 2020
19:00 h 22:10 h
V predaji

Predstavovať Oskara Nedbala bratislavskému obecenstvu nemusíme. Umelec európskeho významu, ktorý prvé roky formoval Slovenské národné divadlo, sa zapísal do dejín nielen ako znamenitý dirigent, ale i ako originálny skladateľ. Jeho najznámejšie dielo je práve opereta Poľská krv. V humornom príbehu statkár Bolek Baranski stojí vďaka roztopašnému životnému štýlu a pochybným kumpánom na pokraji krachu, preto chce riešiť svoju neutešenú finančnú situáciu výhodným sobášom.Odporúča mu to bohatý priateľ Zaremba, ktorý mu núka svoju vlastnú dcéru Helenu. Keďže riešenie finančných problémov na tento spôsob je zárukou nevšedných komplikácií, úsmevnými situáciami sa to v našom predstavení len tak hemží.

Dĺžka predstavenia: 3 hodiny 10 minút s dvoma prestávkami

Vstupenky 4. kategórie v historickej budove SND sú so zníženou viditeľnosťou. Tejto skutočnosti zodpovedá aj cena vstupenky, preto nie je možnosť vrátenia vstupného v prípade reklamácie tejto skutočnosti zákazníkom.

Poznámka

Dramaturgický úvod pred predstavením (vstup voľný)

Inscenačný tím

Slovenský preklad Ján Štrasser
Choreografia Igor Holováč
Zbormajster Ladislav Kaprinay

Obsadenie

Jan Zaremba Gustáv Beláček
Helena Zarembová Eva Hornyáková
Boleslaw Baranski Tomáš Juhás
Bronio von Popiel Martin Gyimesi
Wanda Kwasinska Jana Bernáthová
Jadwiga Pawlova Jitka Sapara-Fischerová
Senowicz Jiří Zouhar
Slečna von Drygalska Daria Ďurišová
Kontesa Jozia Napolska Monika Kyšková
Wlastek Martin Ešek