Hoffmannove poviedky

Jacques Offenbach

Hoffmannove poviedky

opera

Opera v troch dejstvách s prológom a epilógom vo francúzskom jazyku

 

nová budova SND, Sála opery a baletu
15. 5. 2020 19:00 h - 22:15 h

Plán predstavení

Sobota 9. 11. 2019
19:00 h 22:15 h
V predaji
Streda 18. 12. 2019
19:00 h 22:15 h
V predaji
Piatok 15. 5. 2020
19:00 h 22:15 h
V predaji
ABO: SO
Pondelok 18. 5. 2020
11:00 h 14:15 h
V predaji

Francúzska operná literatúra obdobia romantizmu disponuje veľmi rôznorodými dielami, jedna opera z jej portfólia je však obzvlášť tajuplná. Jacques Offenbach skomponoval počas svojho plodného života 99 operiet, ale len jednu jedinú operu v pravom zmysle slova. Hoffmannove poviedky sú záhadnou spoveďou básnika Hoffmanna, ktorý spomína na svoje lásky vo fantazijných súvislostiach. Ako obyčajný smrteľník svoju minulosť prerába, prikrášľuje, deformuje, ale predovšetkým o nej sníva, idealizuje ju a opája sa krásou svojich troch múz – Antonie, Olympie a Giulietty. Ako to v živote býva, realita je podstatne krutejšia ako fantázia a prebudenie trpkejšie ako sen.

Dĺžka predstavenia: 3 hodiny 15 minút s dvoma prestávkami

 

Titulky: sk

Poznámka

Dramaturgický úvod pred predstavením (vstup voľný)

Inscenačný tím

Hudobné naštudovanie Tomáš Brauner
Zbormajster Pavel Procházka
Videoprojekcie Martin Kákoš
Choreografia Jaroslav Moravčík
Dramaturg Martin Bendik

Obsadenie

Giulietta Linda Ballová
Lindorf/Coppélius/Miracle/ Dapertutto Gustáv Beláček
Nathanaël/Cochenille/Frantz/ Pitichinaccio Martin Gyimesi
Crespel/Luther Martin Malachovský
Hermann/Schlémil Ján Ďurčo
Andrés/Spalanzani Ján Babjak Ivan Ožvát
Matka Antonie (hlas) Jitka Sapara-Fischerová