Michaela Šebestová

Michaela Šebestová

Mezzosoprán

Spev študovala na Konzervatóriu v Bratislave a na topoľčianskom konzervatóriu pod vedením A. Šebestovej-Kucharskej. V roku 2004 dostala možnosť zúčastniť sa na majstrovských kurzoch Gabriely Beňačkovej. Úspešne sa prezentovala na Medzinárodnej speváckej súťaži Antonína Dvořáka v Karlových Varoch či Medzinárodnej speváckej súťaži Mikuláša Schneidra-Trnavského v Trnave. V roku 2005 získala štipendium Spoločnosti Richarda Wagnera na pobyt v Bayreuthe. V štúdiu spevu pokračovala u Sergeja Kopčáka, od roku 2011 na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Dnes má pestrý repertoár: spieva Oľgu v Čajkovského Eugenovi Oneginovi, ktorú stvárnila už v roku 2009 v Opere Štátneho divadla v Košiciach (tam sa neskôr predstavila ako Principessa de Boullion v diele Francesca Cilèu Adriana Lecouvreur). V Štátnej opere Banská Bystrica spievala Fenenu vo Verdiho Nabuccovi; s ňou sa predstavila aj na Zámockých hrách zvolenských v rokoch 2010 a 2011. V banskobystrickej Štátnej opere ju diváci mohli vidieť aj ako Suzuki v Pucciniho opere Madama Butterfly, s ktorou sa tiež prezentovala aj na Zámockých hrách zvolenských (2011). V Opere SND Michaela Šebestová stvárnila Mercedes v Bizetovej Carmen, Pisanu vo Verdiho Dvoch Foscariovcoch, Lolu v Mascagniho Sedliackej cti či Enrichettu di Francia v Belliniho Puritánoch. Okrem spomínaných úloh má naštudované i ďalšie – Ježibabu v Rusalke, Marfu v Chovanščine, Maddalenu v Rigolettovi. K najvýznamnejším koncertným vystúpeniam Michaely Šebestovej patrí séria štyroch koncertov, na ktorých účinkovala v rámci Kitakyushu International Music Festival v Japonsku.

V roku 2012 naštudovala v Štátnej opere Banská Bystrica Fedoru v rovnomennej Giordanovej opere a Hänsel v Humperdinckovom diele Hänsel und Gretel, v Štátnej opere Košice sa predstavila ako Suzuki v Pucciniho Madame Butterfly a v Opere SND spievala Pastuchyňu v Janáčkovej Její pastorkyni. O rok neskôr účinkovala v programe Svátky hudby v pražskom Rudolfíne spolu s Václavom Hudečkom, v roku 2014 naštudovala pre Operu SND Amneris (Aida), Fenenu (Nabucco) a Polinu (Piková dáma). V Štátnej opere Banská Bystrica stvárnila postavu Ježibaby v Dvořákovej Rusalke.

V rokoch 2015 a 2016 sa Michaela Šebestová predstavila opäť v SND v diele E. Wolfa-Ferrariho Špeky Madony - a na doskách banskobystrickej opery s úspechom prezentovala Maddalenu (Rigoletto) a vystúpila tam tiež ako sólistka v Mozartovom Requiem. Významné bolo jej účinkovanie so Slovenskou filharmóniou pod taktovkou Leoša Svárovského (v tom istom roku), z operných postáv jej na reperoár pribudla Zuzka (SND, Krútňava), v koncertnej činnosti pokračovala so Štátnou filharmóniou Košice a Štátnym komorným orchestrom v Žiline (tiež s L. Svárovským). Rok 2016 zavŕšila adventným koncertom s Miroslavom Dvorským a vianočným koncertom opáť v ŠO Banská Bystrica. K jej najnovším v Opere SND patrí účinkovanie v predstavení Pucciniho Sestry Angeliky a stvárnenie Oľgy v Konwitschneho inscenácii Čajkovského Eugena Onegina.