Ladislav Uhrák

Ladislav Uhrák

Druhý bas

Ladislav Uhrák je členom operného zboru Opery Slovenského národného divadla. Popri svojich povinostiach v zbore vytvoril aj množstvo menších operných postáv. (Miťucha, Sluha u Flory, Sprisahanec)

Predstavenia