Adrian Szelle

Adrian Szelle

Zbor - Páni

Národnosť: slovenská

Absolvoval Baletnú akadémiu Viedenskej štátnej opery vo Viedni. Po absolutóriu pôsobil v Junior Company Viedenského štátneho baletu. Je držiteľom niekoľkých ocenení, na medzinárodnej baletnej súťaži v Berlíne získal 3. miesto, je finalistom Medzinárodnej baletnej súťaže v Pekingu a vo Viedni. Naštudoval hlavné a vedľajšie postavy v baletoch Sylfida, Spiaca krásavica, Coppélia, Paquita, Luskáčik a ďalšie. Spolupracoval s choreografmi, akými sú napríklad: Natália Horečná, Simona Noja, Bella Ratchinskaya, Renato Zanella, Evelyn Teri, Alejandro Parente, Vasilij Medvedev a ďalší.

Od roku 2015 je členom Baletu Slovenského národného divadla, kde účinkuje inscenáciách Vasilija Medvedeva, Natálie Horečnej, Reony Sato, Daniela de Andreadeho, Rafaela Avnikjana, Borisa Eifmana a ďalších.