Arthur Goncalves Sai

Arthur Goncalves Sai

Zbor - Páni

Arthur Sai sa narodil 27. apríla 1990 v meste Rio de Janeiro v Brazílii. Od roku 1993 do roku 1999 navštevoval baletné štúdio pod pedagogickým vedením Cinthie Ladeirovej. Ako desaťročný nastúpil na Baletnú akadémiu, kde študoval klasický tanec do roku 2008. V štúdiách pokračoval a nastúpil do tréningového programu Austrálskeho baletu a následne do amerického Joffrey Ballet.

Medzi rokmi 2009 a 2011 profesionálne pôsobil doma v Riu de Janeiro v Brazílskom národnom balete. V tomto období interpretoval predovšetkým súčasný baletný repertoár a diela choreografov ako Renato Paroni, Binho Pacheco, Luiz Fernando Bongiovanni, Jhean Allex či Rodrigo Pederneiras.

V roku 2012 nastúpil do Joffrey Ballet v Chicagu, kde bol členom baletného zboru. V zbore pôsobil dva roky a v repertoári má tituly súčasných choreografov ako William Forsythe či Alexei Kremev. Od roku 2014 pôsobil v Theatro Municipal de Rio de Janeiro.

Členom Baletu SND je od roku 2017.