Tutti hráč skupiny prvých huslí

Generálny riaditeľ SND v Bratislave vypisuje konkurz na obsadenie voľného miesta v orchestri Opery SND na post:

Tutti hráč skupiny prvých huslí - zastupovanie počas trvania materskej a rodičovskej dovolenky

Konkurz sa uskutoční dňa 12. 09. 2018 o 10:00 hod. v NB SND na Pribinovej 17, 819 01 Bratislava.

Písomné prihlášky s krátkym umeleckým životopisom a fotokópiou najvyššie ukončeného hudobného vzdelania posielajte do 10. 09. 2018 (vrátane) na adresu:

Ján Dávid - Kancelária orchestra

Slovenské národné divadlo

Pribinova ul. č. 17

819 01 Bratislava

alebo e-mailom na adresu: jan.david@snd.sk

Konkurzné podmienky:

  • I. časť s kadenciou jedného z nasledovných koncertov pre husle:

W.A.Mozart: G-Dur (K.216)

D-Dur (K.218)

A-Dur (K.219)

  • Skladba podľa vlastného výberu

Prílohy na stiahnutie:

Aida

Bohéma

Bohéma

Don Giovanni

Konkurzné party violino

Labutie jazero

Otello

Otello

Otello

Predaná nevesta

Predaná nevesta

Predaná nevesta

Rigoletto

Romeo a Júlia