Vedenie SND

Management

Marián Chudovský
generálny riaditeľ SND

Operný a televízny režisér Marián Chudovský sa narodil v Banskej Bystrici (1959). Opernú réžiu študoval na Vysokej škole múzických umení v Bratislave u doc. Branislava Krišku

Alžbeta Bednáriková
riaditeľka kancelárie generálneho riaditeľa SND
Michal Vajdička
riaditeľ Činohry SND

Generálny riaditeľ Slovenského národného divadla (SND) Marián Chudovský vymenoval s účinnosťou od 1. januára 2018 za riaditeľa Činohry SND Michala Vajdičku.

 

Slavomír Jakubek
riaditeľ Opery SND

Slavomír Jakubek je absolventom Hudobnej fakulty VŠMU, odboru Teória a kritika hudby. Od roku 1984 bol zamestnaný v Redakcii symfonickej, komornej a opernej hudby Slovenského rozhlasu so zameraním na operu.

 

Jozef Dolinský ml.
riaditeľ Baletu SND

Jozef Dolinský ml. absolvoval Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej (1988). Svoje vzdelanie si rozšíril absolvovaním odboru kulturológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského a odboru divadelnej dramaturgie a réžie na Akadémii umení v Banskej Bystrici.

 

Jaroslav Valek
riaditeľ Umelecko-dekoračných dielní SND

 

 

Vladimír Antala
riaditeľ Ekonomického a technicko-prevádzkového úseku

 

 

Radoslava Stratená
riaditeľka Centra marketingu SND

Do SND prišla z prostredia súkromnej sféry korporácií a reklamných agentúr.