Vyjadrenie vedenia SND k inscenácii a predstaveniam opery Sadko

Vedenie Slovenského národného divadla si dovoľuje informovať návštevníkov o aktuálnej situácii vo veci inscenácie Sadko a jej predstavení na javisku Opery SND. Ako už návštevnícka verejnosť zaznamenala, po námietkach zo strany svojich zamestnancov dalo vedenie SND preveriť sporný materiál zeminy použitej v inscenácii a požiadalo zodpovedné inštitúcie o vyjadrenie v smere ďalšieho jeho používania, respektíve ďalšieho režimu predstavení tohto titulu. Z intenzívnej vzájomnej komunikácie napokon vzišlo pozitívne stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva k riešeniu navrhnutému Operou SND s podmienkou osobitného preverenia inscenácie na javisku Sály opery a baletu v novej budove SND s kompletnou výpravou vrátane špeciálnou technológiou upravenej zeminy. V dôsledku technických problémov v Sále opery a baletu, ktoré v súčasnosti enormne zaťažujú prevádzku predstavení Opery i Baletu SND a neposkytujú žiaden zvyšný čas a priestor pre akékoľvek dodatočné skúšky, je však Opera SND nútená rezignovať v tejto sezóne na takýto test, ktorý by svojou časovou náročnosťou ohrozil iné naplánované predstavenia. Júnové, posledné predstavenie inscenácie Sadko v sezóne sa v dôsledku tejto situácie nemôže odohrať a bude bez náhrady zrušené. Ospravedlňujeme sa cteným návštevníkom za komplikácie, ktoré z tejto situácie pre nich vznikli.

Slavomír Jakubek, riaditeľ Opery SND

Bratislava 24. 4. 2018