ZMENA hracieho plánu Činohry SND v piatok 29. júna 2018

Vážení návštevníci,

dovoľujeme si vás informovať o zmene hracieho plánu Činohry SND v piatok 29. júna 2018 z dôvodu zdravotnej indispozície účinkujúceho.

V Štúdiu SND sa pôvodne plánované predstavenie Leni ruší bez náhrady.

O vrátenie vstupného je možné požiadať osobne v pokladniciach SND do 15 pracovných dní po plánovanom termíne predstavenia. O vrátenie vstupného po 15 pracovných dňoch je možné požiadať výlučne písomne (resp. pri on-line nákupe aj e-mailom) na adrese rezervacie@snd.sk alebo jana.krajcirova@snd.sk. Zároveň je potrebné uviesť Vaše číslo účtu a kódu banky (IBAN, SWIFT/BIC) a priložiť sken vstupenky na refundáciu.

Ospravedlňujeme sa vám za prípadné komplikácie súvisiace s touto zmenou.

Vaše SND