Andy Hryc sa predstavil aj v Opere SND

Slovenské národné divadlo prijalo so zármutkom správu o úmrtí popredného herca, kreatívneho umelca, všestrannej osobnosti slovenskej kultúry i spoločenského života Andreja „Andyho“ Hryca.
 
Presadil sa vo filme, v televízii, samozrejme, v divadle nielen ako skvelý dramatický umelec, ale aj v muzikáloch. Milovníci opery však zaznamenali aj jeho debut na opernej scéne. V júni 2017 mala v historickej budove SND premiéru Mozartova opera Únos zo serailu. Prevažne mladých operných umelcov v obsadení tohto titulu režíroval – v iných žánroch skúsený – v opere však tiež debutant Ján Ďurovčík. Popri piatich sólistoch a zbore do jednej činohernej postavy oslovil Andyho Hryca, aby stvárnil Bassu Selima, a z pašu v jeho podaní urobil moderného mecenáša. Andy Hryc sa v opernom kolektíve cítil dobre, o čom svedčia aj jeho slová, ktorými na predstavenie pozýval divákov. Jeho excelentné stvárnenie (a dobrú nemčinu, hoci sám po nemecky nehovoril) ocenili diváci i kritici.
 
Umenie i zásadné postoje Andreja Hryca nám budú chýbať. Vyjadrujeme úprimnú sústrasť jeho blízkym.
Česť jeho pamiatke!