Bábätká do dlane

Mimoriadne úspešný Galakoncert pre život
 
Na štvrtok 7. februára pripravila Opera SND veľkoryso koncipovaný galakoncert na pomoc predčasne narodeným deťom. Skvelé výkony podali poprední sólisti Opery SND Ľubica Vargicová, Eva Hornyáková, Monika Fabianová, Daniel Čapkovič, Peter Mikuláš a stály hosť nášho súboru Michal Lehotský. Spoluúčinkoval orchester i zbor Opery SND. Dirigentom galakoncertu bol Dušan Štefánek, zbormajstrom Pavel Procházka a dramaturgom Pavol Smolík.


 

 
Zdravé dieťa je pre každého rodiča, pre celú rodinu aj spoločnosť najväčším darom. Ročne sa narodí vo svete viac ako 15 miliónov novorodencov predčasne, z nich asi jeden milión zomrie. Na Slovensku sa narodí predčasne každé deviate dieťa.


Stačí, ak dieťa príde na svet len niekoľko týždňov pred termínom pôrodu a jeho život môže byť ohrozený. Väčšinou potrebuje špecifickú starostlivosť, kvalitné prístrojové vybavenie a erudovaný personál.


Hoci v súčasnosti dokážeme už zachrániť aj deti, ktoré sa narodia v šiestom mesiaci tehotnosti a nevážia viac ako 500 – 600 gramov, ich cesta domov býva dlhá a tŕnistá. Máme k dispozícii množstvo najkvalitnejších prístrojov, ktoré pomáhajú nezrelým a kriticky chorým novorodencom udržať optimálny tepelný komfort, dokážu za nich dýchať, monitorujú ich dôležité životné funkcie, dávkujú infúzie a lieky. Takáto starostlivosť je však finančne veľmi náročná a prostriedkov na zakúpenie prístrojov a pomôcok nikdy nie je dosť.


Novorodenecká klinika M. Rusnáka Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) a Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) patrí medzi najstaršie špecializované pracoviská v bývalom Československu so zameraním na starostlivosť o nedonosené deti. Od svojho vzniku v roku 1965 na klinike zachránili viac ako 12 000 predčasne narodených detí.
Vývoj mozgu predčasne narodených detí výrazne ovplyvňuje prostredie. Biologická väzba dieťaťa s matkou a otcom je veľmi významným faktorom, ktorý zlepšuje dlhodobú prognózu predčasne narodených detí. Mnohé mamy však nemôžu byť so svojím dieťatkom často. Niektorí rodičia cestujú z veľkej diaľky. Často môžu prísť len raz do týždňa, a tak vidia svoje dieťa len zriedkavo. Žiaľ, naše nemocnice nie sú nachystané na to, aby matka mohla byť dlhodobo ubytovaná na oddelení spolu so svojím chorým dieťaťom.
 
Aby každé dieťa v nemocnici mohlo byť so svojou mamou, najmä to najmenšie a najzraniteľnejšie, pripravilo Občianske združenie Nedonosené dieťa, ktoré dlhé roky pôsobí na Novorodeneckej klinike M. Rusnáka LF SZU a UNB v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda, v spolupráci s Operou SND zbierku prostredníctvom Galakoncertu pre život. Výťažok zo zbierky pomôže pri realizácii projektu zameraného na vytvorenie priestorov na hospitalizáciu matiek tých bábätiek, ktoré sa príliš ponáhľajú na svet.
 
Ušľachtilé posolstvo koncertu svojou prítomnosťou podporili mnohé významné osobnosti spoločenského a kultúrneho života.

Atmosféru koncertu mimoriadne citlivo vnímali aj sestry a lekári partnerskej novorodeneckej kliniky z Petržalky a rodičia zachránených predčasniatok. Priamo na koncerte sme získali 1 363 €. Srdečne ďakujeme za pomoc.
 
Darina Chovancová, prednostka Novorodeneckej kliniky M. Rusnáka SZU a UNB
 
Zbierka je otvorená, môžete prispieť prostredníctvom účtu

Občianske združenie Nedonosené dieťa, prijímateľ 2% z daní

Sídlo Antolská 11, 851 07 Bratislava

IČO 308 08 421 DIČ 2020 148 7039

Číslo účtu – IBAN

SK27 0200 0000 0001738 38012

variabilný symbol 17

SWIFT (BIC) SUBASKBX

www.novorodenciantolska.sk