Balet SND sa pripája k iniciatíve Slovenská Tepláreň

Balet Slovenského národného divadla sa derniérou inscenácie Fashion Ballet´22 pripája k iniciatíve Slovenská Tepláreň.

 
Sme presvedčení o tom, že akékoľvek prejavy nenávisti a násilia k menšinám sú spoločensky neakceptovateľné.

 
Predstavenie Fashion Ballet´22 v piatok 9. decembra 2022 bude naším symbolickým vyjadrením spolupatričnosti s rodinami a blízkymi zavraždených Matúša a Juraja.

 
Balet SND