Blog

Maryša - hosťovanie Národného divadla Praha
Publikované dňa: 30.01.2020

Po opere začala svoju činnosť 2. marca 1920 aj Činohra SND. V skutočnosti išlo o českú divadelnú spoločnosť Bedřicha Jeřábka, ktorá prijala ponuku hosťovať v prenajatých priestoroch budovy

Emisia striebornej zberateľskej euromince a poštovej známky
Publikované dňa: 30.01.2020

Významné výročie erbovej divadelnej inštitúcie budú pripomínať aj dva umelecké artefakty – pamätná eurominca a známka, ktoré potešia numizmatikov aj filatelistov. A nielen ich.

K 100. výročiu Slovenského národného divadla vyhlásila Národná banka Slovenska v novembri 2018 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 10 €.

Do súťaže bolo predložených desať výtvarných prác od desiatich autorov. Komisia na posudzovanie výtvarných návrhov pamätných mincí a zberateľských mincí ich hodnotila vo februári 2019. Odborná komisia odporučila prvú cenu udeliť a realizáciu výtvarného návrhu zveriť autorovi Mgr. art. Petrovi Valachovi.

Aké bude divadlo o 100 rokov?
Publikované dňa: 30.01.2020

Patríme k šťastným generáciám, ktoré majú šancu zažiť významné jubileum našej erbovej inštitúcie. Preto sme v rámci edukačnej činnosti zapojili do osláv storočnice aj našich najmenších. V septembri 2019 sme oslovili školy a vyzvali ich, aby žiaci prvého stupňa ZŠ nakreslili, ako si predstavujú divadlo o 100 rokov.

Spoločné kreatívne dielka celej triedy mali školáci možnosť zasielať do 4. decembra 2019. Do súťaže sa zapojilo 62 škôl, 100 tried a viac ako 250 diel, v ktorých zachytili predstavy o divadle o ďalších sto rokov.

Divadelný román po prvý raz na javisku Činohry SND
Publikované dňa: 30.01.2020

Sezóna stého výročia SND mapuje v dramaturgii činohry tému divadla a jeho funkcie, zmyslu, potreby a nutnosti v spoločnosti (v rôznych politických kontextoch). V jednotlivých inscenáciách sa odhalia rozličné autorské optiky aj režijné prístupy.

Klenoty slovenskej a českej realistickej drámy
Publikované dňa: 30.01.2020

Hoci témou Tajovského jednoaktovky Hriech a Preissovej Její pastorkyne nie je zmysel divadla a umenia ako takého, predsa je nová premiéra týchto dvoch titulov dôležitým príspevkom k oslavám storočnice SND a profesionálneho divadelníctva na Slovensku vôbec.

Stránky