Blog

Spievanie srdcom
Publikované dňa: 10.12.2019

Jubilant Ladislav Holásek pochádza z učiteľskej rodiny. „Otec bol dobrým spevákom, klaviristom a organistom,“ hovorí, „tak ako to kedysi na dedinách bývalo.“ Takže od detstva žil v prostredí ľudovej piesne a odkrýval tajomstvá harmónie.

Krištáľovo čistý soprán
Publikované dňa: 10.12.2019

Významného životného jubilea sa v decembri dožíva dlhoročná sólistka Opery SND Jarmila Smyčková (nar. 14. 12. 1929 v Poštornej). Operný spev študovala v Brne u M. Zapletalovej. V rokoch 1953 – 1962 bola členkou zboru a neskôr (1962 – 1966) sólistkou Opery Sliezskeho divadla v Opave. Od roku 1966 nastúpila ako sólistka do Opery SND, kde sa uplatnila najmä v lyrickom koloratúrnom odbore: tam upútala technickou virtuozitou, ale aj Modskvelým citom pre štýlové špecifiká diel jednotlivých období.

Očarujúca Carmen
Publikované dňa: 10.12.2019

Jubileum oslavuje aj Ľuba Baricová (nar. 13. 1. 1935 vo Vrútkach). V roku 1958 absolvovala štúdium koncertného a operného spevu na VŠMU v Bratislave u profesorky Korínskej a v rokoch 1959 – 60 študovala na Konzervatóriu P. I. Čajkovského v Moskve. Od roku 1958 bola štyri desaťročia takmer nepretržite sólistkou Opery SND v Bratislave.

Do SND sa vracia Rusalka
Publikované dňa: 10.12.2019

Dvořákova rozprávka pre deti i pre dospelých

Pri káve s Milanom Sládkom
Publikované dňa: 10.12.2019

V roku 2008 ste sa predstavili v SND výberom zo svojej tvorby pod názvom Milan Sládek – Best Of. Aká to bola pre vás skúsenosť?

Príjemne ma prekvapilo, že hľadisko divadla, ktoré má kapacitu deväťsto miest, bolo absolútne plné. Občas mi niekto povie, že nemám v Bratislave obecenstvo. Toto predstavenie však ukázalo opak: aj reakcia publika bola porovnateľná s výbornými reakciami môjho obecenstva v Kolíne nad Rýnom. A štrnásť predstavení mojej interpretácie Krížovej cesty, ktoré som odohral v ružinovskom kostole, malo priemerne okolo štyristopäťdesiat návštevníkov. Pre mňa je to dôkaz, že aj v Bratislave mám svojich fanúšikov.

Stránky