Blog

SKUTR-i s nami oslávia storočnicu divadla
Publikované dňa: 10.12.2019

Sezóna, v ktorej oslavujeme sto rokov Slovenského národného divadla, je v činohre koncepčne zámerne postavená na hosťovaní a spolupráci aj s českými režisérmi. Ide o symbolický odkaz na začiatky slovenského profesionálneho divadla, za ktorými stáli českí divadelníci zo spoločnosti Bedřicha Jeřábka.

M O N I K A
Publikované dňa: 10.12.2019

Človek – ten ľadovec nepoznania naráža na hranicu nepriznania.

Tíško sledujeme a nevidíme, tíško sa snažíme a nedocielime, nakoniec občas radšej prehliadame

a nejako prekráčame, až to necháme napospas.

Koľko z nekonečného prevteľovania, hrania, vytvárania, predstierania úloh, bytia niekým iným,

koľko z bolestí iných príbehov, koľko zo strachov iných príbehov ostáva v duši herca?

Aký je ten zárez do psyché, ktorá sa už nevie brániť?

Keď k nám na javisku prevráva tá bolesť, fascinuje nás ako diváka. Keď k nám prevráva tá irónia

skúsenosti a zveličenia, sme fascinovaní brisknosťou a presnosťou.

Opantáva nás sila hlasu, hĺbka citu a netušíme, nepátrame, kde sú jeho korene.

Korene tej sily, toho talentu, tej provokácie, tej vzdornosti, tých útekov. Vidíme malé nepatričné časti,

Od napodobňovania reality k zlatej ére činohry
Publikované dňa: 10.12.2019

O tom, čo všetko sa dialo v Činohre SND po vojne, ako do chodu divadla zasiahol novonastolený politický režim, a prečo sa obdobie rokov 1956 – 1962 nazýva tzv. zlatým vekom Činohry SND, hovorí divadelný historik Karol Mišovic.

Krátka zdravica dvom dámam
Publikované dňa: 10.12.2019

V decembri 2019 a v januári 2020 si pripomíname výročie narodenia dvoch významných členiek Činohry SND. Oľga Borodáčová Országhová (16. 12. 1899 – 13. 9. 1986) a Hana Meličková (27. 1. 1900 – 7. 1. 1978) patria k zakladateľskej generácii slovenského profesionálneho divadla.

Herec veseloherného koloritu
Publikované dňa: 10.12.2019

Tento mesiac uplynie sto rokov od narodenia člena Činohry SND Karola Skovaya.

Stránky