Blog

Od napodobňovania reality k zlatej ére činohry
Publikované dňa: 10.12.2019

O tom, čo všetko sa dialo v Činohre SND po vojne, ako do chodu divadla zasiahol novonastolený politický režim, a prečo sa obdobie rokov 1956 – 1962 nazýva tzv. zlatým vekom Činohry SND, hovorí divadelný historik Karol Mišovic.

Krátka zdravica dvom dámam
Publikované dňa: 10.12.2019

V decembri 2019 a v januári 2020 si pripomíname výročie narodenia dvoch významných členiek Činohry SND. Oľga Borodáčová Országhová (16. 12. 1899 – 13. 9. 1986) a Hana Meličková (27. 1. 1900 – 7. 1. 1978) patria k zakladateľskej generácii slovenského profesionálneho divadla.

Herec veseloherného koloritu
Publikované dňa: 10.12.2019

Tento mesiac uplynie sto rokov od narodenia člena Činohry SND Karola Skovaya.

Široký záber Pavla Haspru
Publikované dňa: 10.12.2019

V decembri sme si pripomenuli 90. výročie narodenia významného režiséra Pavla Haspru. Je to meno a osobnosť, ktorá intenzívne formovala slovenské divadlo, ale aj televíziu. Legendárny šírkou svojho umeleckého záberu, dramaturgického výberu, režijnej poetiky i prístupu k práci.

Emotívny, analytický, presný a húževnato skúmajúci nové možnosti nastupujúcej kamerovej technológie. Práve jemu môžeme vďačiť za podobu a kvalitu televíznych pondelkov, za mnohé dochované videozáznamy divadelných inscenácií.

Jeho práca bola najprv spätá s nitrianskym Krajovým divadlom, ktorému dokázal dať počas krátkeho pôsobenia výraznú umeleckú úroveň, až potom sa stal súčasťou režisérskeho tímu SlND. Od roku 1962 do roku 2004 kontinuálne pracoval na uvádzaní súčasnej americkej drámy, veľkých shakespearovských opusov, kľúčových diel ruskej prozaickej literatúry a v obmedzenej miere i na novej interpretácii (občas zabudnutej) slovenskej klasiky.

Prvý slovenský tenorista
Publikované dňa: 10.12.2019

Janko Blaho (1901 – 1981) navštevoval počas štúdií práva v Prahe aj hodiny spevu u známej bulharskej sopranistky Christiny Morfovej a už v roku 1924 mu Oskar Nedbal umožnil ako hosťovi vystúpiť v Opere SND v úlohe Vojtecha v Blodekovej opere V studni.

Stránky