Blog

Život spätý s tancom
Publikované dňa: 14.11.2019

Výnimočný slovenský tanečník, sólista baletu Slovenského národného divadla, choreograf, baletný majster a pedagóg Jozef Dolinský sa dožíva okrúhleho jubilea osemdesiatich rokov.

Keď rinčia zbrane, mlčia múzy - ale nie v SND!
Publikované dňa: 14.11.2019

O fungovaní a postupnom modernizovaní Činohry SND v 30. rokoch, ale i v kontroverznom období vojnovej republiky hovorí divadelný historik a teatrológ Karol Mišovic

Viktor Šulc a jeho scénograf
Publikované dňa: 14.11.2019

Český režisér Viktor Šulc pôsobil v Bratislave od sezóny 1932/1933 ako umelecký šéf a režisér českej Činohry SND. Jeho ľavičiarstvo treba chápať aj v historickom kontexte, keď sa v susednom Nemecku nebezpečne etabloval agresívny Hitlerov režim a politická ľavica bola prvá, ktorá si uvedomovala toto nebezpečenstvo.

Arnold Flögl – spievajúci herec
Publikované dňa: 14.11.2019

Popri českých spevákoch, pre ktorých bola Opera SND len prestupovou stanicou na významné české operné scény, a popri postupne sa rozrastajúcej galérii slovenských operných spevákov osobitnú kategóriu v dejinách Opery SND zohrali českí (moravskí) umelci, ktorí celú alebo aspoň prevažnú časť svojej umeleckej cesty venovali Bratislave.

Keď múzy nespia
Publikované dňa: 14.11.2019

Noc divadiel je európske podujatie, ktoré prezentuje divadlo tvorivým spôsobom v netradičnom časovom rozpätí. Myšlienka spoločného podujatia vznikla na podnet francúzskych divadelných umelcov a prvýkrát sa ako pilotný program realizovala 25. októbra 2008 v Chorvátsku v Detskom divadle Dubrava v Záhrebe a v divadle v Šibeniku. Možnosť prezentovať divadelný program aj inak spája každý rok stovky divadiel a tisícky divákov po celej Európe. Počas Noci divadiel môže divák skúmať, objavovať a zapájať sa do diania, či sa len príjemne usadiť, vnímať a nechať sa unášať divadlom.

Stránky