Blog

Keď múzy nespia
Publikované dňa: 14.11.2019

Noc divadiel je európske podujatie, ktoré prezentuje divadlo tvorivým spôsobom v netradičnom časovom rozpätí. Myšlienka spoločného podujatia vznikla na podnet francúzskych divadelných umelcov a prvýkrát sa ako pilotný program realizovala 25. októbra 2008 v Chorvátsku v Detskom divadle Dubrava v Záhrebe a v divadle v Šibeniku. Možnosť prezentovať divadelný program aj inak spája každý rok stovky divadiel a tisícky divákov po celej Európe. Počas Noci divadiel môže divák skúmať, objavovať a zapájať sa do diania, či sa len príjemne usadiť, vnímať a nechať sa unášať divadlom.

SND vstúpilo do jubilejnej sezóny slávnostným koncertom
Publikované dňa: 23.10.2019

Dlhoočakávaná chvíľa sa stala skutočnosťou. Mimoriadna udalosť, ktorú nemá príležitosť zažiť každá generácia – 14. septembra v historickej budove vstúpilo Slovenské národné divadlo do svojej jubilejnej 100. sezóny.

Ako je dobre známe, SND bolo založené ako trojsúborové divadlo, a tak každý zo súborov opery, baletu i činohry participoval na slávnostnom programe. Len si pripomeňme, že prvé tóny patrili 1. marca 1920 Smetanovej opere Hubička, o deň neskôr sa prihlásil činoherný súbor hrou bratov Mrštíkovcov Maryša. Balet mal svoje entrée v máji, keď roztancoval Coppéliu od francúzskeho skladateľa Léa Deliba.

Zbormajsterka pri inšpicientskom pulte
Publikované dňa: 23.10.2019

K Opere SND po dlhé roky patrí zanietená zbormajsterka a skladateľka Nadežda Raková, ktorá nedávno oslávila polookrúhle životné jubileum.

Nadežda Raková po absolutóriu hry na klavíri na Konzervatóriu v Žiline (1973) pokračovala v štúdiu na VŠMU v triede J. Haluzického (zborové dirigovanie). V tom čase bola už aj dirigentkou detského speváckeho zboru Zornička, spolupracovala s Lúčnicou a bola tiež členkou Bratislavského komorného zboru, neskôr dirigentkou dievčenského speváckeho zboru Carmina Iuventae. V roku 1979 sa stala zbormajsterkou spevohry Novej scény v Bratislave, kde úspešne naštudovala celý rad titulov. Je autorkou hudby k detskému muzikálu Chlapci z Pavlovskej ulice. V rokoch 1994 – 2007 bola hlavnou zbormajsterkou Opery SND. Počas pôsobenia v národnom divadle sa podpísala pod vynikajúce výkony zboru v početných operných inscenáciách zo svetovej i z domácej tvorby.

Koncerty operných osobností, interpretačnej virtuozity a hudobného šarmu
Publikované dňa: 23.10.2019

Jedným z cieľov umeleckej koncepcie riaditeľa Opery SND Rastislava Štúra je ponúknuť návštevníkom rôznorodé a dramaturgicky zaujímavé koncerty, oslovujúce aj širšie spektrum záujemcov tohto žánru.

Dnes večer nehráme - návrat nielen do novembra 1989
Publikované dňa: 23.10.2019

Udalosti, ktoré sa v novembri 1989 udiali, a ich výskum, debaty s hercami otvorili počas skúšobného procesu inscenácie Dnes večer nehráme veľkú šírku tém.

Stránky