Blog

Cesty Dona Quijota
Publikované dňa: 23.10.2019

Don Quijote v baletnom spracovaní Mariusa Petipu patrí bezpochyby k najobľúbenejším baletným dielam 19. storočia.

Príbeh z rovnomenného románu španielskeho spisovateľa Miguela de Cervantesa inšpiroval Petipu k vytvoreniu celovečerného baletu, v ktorom zúročil znalosť španielskeho tanca a kultúry získanú počas pobytu v Španielsku. Na úspechu spracovania má rozhodujúci podiel aj hudba Ludwiga Minkusa, v ktorej dominuje atmosféra slnečného Španielska, dynamika a rytmus inšpirovaný južanským folklórom, tempo a melodická farebnosť. Práve vďaka úspešnej premiére Dona Quijota v roku 1869 sa Ludwig Minkus stal oficiálnym skladateľom baletnej hudby v ruských cárskych divadlách v Petrohrade a spojil svoju tvorbu s choreografom Mariusom Petipom. Minkusova hudba je dnes neoddeliteľnou súčasťou klasického baletného repertoáru.

Nové tváre baletu
Publikované dňa: 23.10.2019

Sú ambiciózni a otvorení novým výzvam. V snahe o dokonalosť každý deň od rána tvrdo pracujú. Taneční umelci v baletných súboroch všade na svete si bytostne uvedomujú plynutie času, potrebu pracovať a žiť naplno – tu a teraz.

Zažite emócie v Balete SND
Publikované dňa: 23.10.2019

Balet SND chystá v jubilejnej sezóne reprezentatívnu publikáciu, v ktorej chce predstaviť súčasných členov súboru prvej scény. Obrazovú časť budú tvoriť fotografie Martina Črepa.

Čítanie v scénografickej mysli Jozefa Cillera
Publikované dňa: 23.10.2019

Reprezentatívna monografia Jozef Ciller. Čítanie v mysli scénografa (Bratislava: Culture Positive, 2019. 304 s.) sa zaoberá celou doterajšou tvorbou prof. Jozefa Cillera (1942), ktorý patrí medzi najúspešnejších a najviac oceňovaných slovenských divadelných scénografov. Venuje sa však aj kostýmovej tvorbe, televíznej a filmovej scénografii, architektúre, dizajnu či paradivadelným akciám, výstavám a eventom. Jeho scénografické myslenie sa zakladá najmä na ustavičnom hľadaní metaforickej, dynamickej a akčnej podoby výsledného tvaru a je reprezentantom tzv. akčnej scénografie.

Hamlet naskúšaný za tri týždne?
Publikované dňa: 23.10.2019

Situáciu v činohre v prvom desaťročí existencie Slovenského národného divadla približuje divadelný historik a kritik Karol Mišovic.

Stránky