Blog

Tichý bič v Rabčiciach
Publikované dňa: 18.09.2019

Prečo sa rozhodlo SND ísť do tejto spolupráce?

Operné štúdio - ambiciózny projekt pre mladých umelcov
Publikované dňa: 18.09.2019

Ako sme vás informovali, na pôde Opery SND sa otvára Operné štúdio s ambíciou poskytnúť platformu začínajúcim talentovaným spevákom zdokonaliť na profesionálnej scéne svoje kvality spevácko- -interpretačné i herecko-pohybové a získať vedomosti od skúsených osobností. Po ohlásení konkurzu všetci zainteresovaní s napätím očakávali, aká bude odozva. Potešilo nás, že veľmi pozitívne reagovali umelecké školy zo Slovenska i z Českej republiky, ktoré sme prioritne oslovili. Na dvoch konkurzných termínoch sa zúčastnilo vyše osemdesiat záujemcov.

Esmeralda
Publikované dňa: 18.09.2019

Derniéra baletu veľkej éry

Don Quijote
Publikované dňa: 18.09.2019

Balet so španielskym temperantom

Prví profesionálni herci bojovali s predsudkami
Publikované dňa: 18.09.2019

O idei vzniku národných divadiel v Európe, o koreňoch rozdielov medzi českým a slovenským národným divadlom, o zakladaní SND, prvých rokoch jeho existencie, prvých umelcoch i divadelných budovách v Bratislave, sme sa zhovárali s divadelným historikom Karolom Mišovicom.

Stránky