Blog

Operní prvolezci
Publikované dňa: 18.09.2019

Milan Zuna

Po takzvanej nultej sezóne SND, v ktorej Jeřábkova (Výchoodočeská) divadelná spoločnosť pod egidou slovenskej národnej scény odohrala za štyri mesiace dvadsaťdva operných inscenácií, sa už v sezóne 1920/1921 stal umeleckým šéfom operného súboru SND renomovaný český huslista, skladateľ, pedagóg a dirigent Milan Zuna. Pred príchodom do Bratislavy pôsobil v Českej filharmónii, pražskom Vinohradskom divadle, v operných divadlách vo Ľvove, v Poznani a Záhrebe a medzi dvoma obdobiami, v ktorých viedol Operu SND (1920/1923 a 1946/1951), bol dirigentom v Katoviciach, Ľvove, vo Varšave, v pražskom ND a v Liberci.

Lekárom aj na javisku
Publikované dňa: 18.09.2019
Pripomíname si storočnicu Dr. Gustáva Pappa, sólistu Opery SND
 
Nadväzovať nové divadelné väzby
Publikované dňa: 10.06.2019
Aj to je jedna z dôležitých funkcií festivalu, hovorí lektorka dramaturgie Činohry SND Miriam Kičiňová, ktorá bola súčasťou všetkých ročníkov medzinárodného divadelného festivalu Eurokontext.sk. V tomto roku ho organizuje Činohra SND (v uplynulom roku bol Eurokontext.sk venovaný hudobno-dramatickému divadlu). Významné kultúrne podujatie s medzinárodným presahom si za sedem rokov svojej existencie vydobylo nezastupiteľné miesto v programe každej sezóny SND. V tomto roku sa na ňom po prvýkrát predstaví okrem tradičných hostí zo zahraničia aj slovenský súbor – Štátne divadlo Košice.
 
Ako sa zrodil festival eurokontext.sk? Z čoho povstal? Aké boli jeho zámery a ciele? Ako sa pripravoval prvý ročník?
Relax pri šťavnatej tragédii
Publikované dňa: 10.06.2019
„Najlepším spôsobom, ako relaxovať a vyprázdniť si hlavu alebo sa aj zabaviť, je pozrieť si šťavnatú tragédiu plnú ľudského nešťastia a utrpenia," povedal o inscenácii Euripidových Bakchantiek režisér Rastislav Ballek. Autor v tejto hre zobrazuje rozpor medzi autoritatívnou vládou na jednej strane a bezuzdným hedonizmom na strane druhej. Nastoľuje tak zásadnú otázku o podobách a možnosti či nemožnosti usporiadania a fungovania ľudskej spoločnosti.
 
Divadlo je nástroj zmeny
Publikované dňa: 10.06.2019
Po dvoch intenzívnych mesiacoch skúšania a počúvania prichádzajú na javisko Činohry SND Fyzici. Ironickí, vtipní, ale aj groteskne drsní vo svojom posolstve. Priamočiari, dynamickí, plní rytmu, ale aj prekvapivej hudobnej dramaturgie a v konečnom dôsledku najmä veľmi aktuálni. Hra Friedricha Dürrenmatta sa vracia na javisko Činohry SND po päťdesiatich rokoch, tentoraz v réžii európskej divadelnej hviezdy Jana Klatu. Aký by teda mohli byť slovenskí Fyzici a aké sú vzťahy k fyzike, prezradil samotný režisér. Ale najmä to, v akom priestorovom kontexte žijeme a aká dôležitá je úloha vedy v našom bežnom živote.
 
Na čo nesmie tvorca zabudnúť pri vytváraní inscenácie?

Stránky