Blog

O cestách hľadania i úspechoch
Publikované dňa: 10.06.2019

Opera SND od roku 1948V májovom vydaní nášho Portálu sme písali o Opere SND od jej prvých aktivít do roku 1948. Dnes pokračujeme v úvahách o úspechoch a hľadaní nášho operného súboru od päťdesiatych rokov až po súčasnosť.

Ako ich nepoznáte
Publikované dňa: 10.06.2019

Cítim, že skončím ako zberateľ

Ako ich nepoznáte
Publikované dňa: 10.06.2019

Milujem pocit slobody

Ako ich nepoznáte
Publikované dňa: 10.06.2019

Od aktuálneho čísla otvárame rubriku, ktorú sme pracovne nazvali Z inej strany. Radi by sme vám v nej postupne predstavovali hercov, operných sólistov, tanečníkov, jednoducho mnohých umelcov, členov SND, ktorí majú popri svojej profesii vo svetlách rámp aj zaujímavé záľuby.

Jacques Offenbach, Ľudovít II. a pátranie po kameni
Publikované dňa: 15.05.2019

Pár ďalších úvah o Hoffmannových poviedkach

Pred mesiacom som sa v Portáli pokúsil načrtnúť obraz o tom, aké inscenačné možnosti ponúka prapodivná Offenbachova opera Hoffmannove poviedky. Pre tých, ktorí toto predchádzajúce číslo nemali v rukách, len zhrniem základnú myšlienku svojho príspevku: že totiž Hoffmannove poviedky ponúkajú také široké spektrum výkladov, až vzniká nebezpečenstvo, že inscenátori sa nechajú týmito možnosťami príliš očariť a v diele sa jednoducho stratia. Iste, trochu som preháňal, ale naozaj len trochu. V tomto čísle Portálu sa chcem v úvahách posunúť trochu ďalej.

Stránky