Blog

La traviata sa lúči
Publikované dňa: 15.05.2019

Opera o veľkých emóciách, láske až za hrob, nevraživosti, ale i nehe a v neposlednom rade o veľkej morálnej očiste ducha v zmysle starogréckej katarzie prežíva v našej inscenácii už dvadsaťsedem rokov (premiéry 16. a 17. 10. 1992). Vystriedali sa v nej renomovaní domáci i zahraniční speváci a dirigovali ju naši najlepší dirigenti. 

Opera, ktorá sa odohráva v súčasnosti, bola na talianskych scénach vzácnosťou. Okrem La traviaty taliansky majster napísal iba jednu operu zo súčasnosti; operu Stiffelio. Ale v prípade La traviaty jediným problémom nebola len súčasnosť, ale aj námet, ktorý pobúril prudérne a pokrytecké obecenstvo. Kurtizána ako hlavná, a najmä kladná hrdinka, podľa dobových kvázi morálnych zvyklostí na javisko predsa nepatrí. Verdi toto pokrytectvo neakceptoval a predstavil nám čistý charakter milujúcej ženy.

Operné štúdio
Publikované dňa: 15.05.2019

Inšpirujúca výzva pre mladých umelcov

V jubilejnej divadelnej sezóne otvára Opera SND OPERNÉ ŠTÚDIO

Operné aktivity SND obohatí v nasledujúcej jubilejnej divadelnej sezóne aj projekt, ktorého ambíciou je ponúknuť mladým umelcom ďalší profesionálny rast priamo na pôde SND pod vedením a v tvorivej spolupráci s výnimočnými osobnosťami. Projekt vychádza aj z koncepcie riaditeľa Opery SND Rastislava Štúra.

 

Zámerom tvorivého tímu bolo vytvoriť kvalitnú, efektívnu a logickú koncepciu projektu inšpirovanú podobnými zahraničnými divadelnými a opernými štúdiami. Opera SND tak ponúkne umeleckú platformu pre začínajúcich umelcov a pre mnohých prirodzený prechod z umeleckých škôl do profesionálneho divadelného prostredia.

Predstavujeme zahraničných hostí
Publikované dňa: 15.05.2019

Program tohtoročného festivalu Eurokontext.sk zameraného na činohru sa začne netradične. Na javisku sa neobjaví žiaden čin a žiaden herec. Len projekcia, svetlo, hustá hmla, ktorá postupne pohltí celý priestor. Všetko sa stratí. Rovnako všetci diváci. Do tej miery, že nebudú vidieť nielen okolosediacich divákov, ale napokon nebudú vidieť ani samých seba. Vo fi nále každý, kto sa bude pozerať, uvidí len a len jednoliaty priestor meniaci farby. Ale zároveň tak uvidí inscenáciu FEED.X autora Kurta Hentschlägera, ktorého zaujíma „emocionálny proces a romantická predstava, že možno vytvoriť niečo väčšie, ako je život“. Otváracie predstavenie festivalu bude 7. júna 2019 v novej budove SND.

Na ceste k sebe - úvahy nad Fyzikmi
Publikované dňa: 15.05.2019

Fyzici, ktorí sa chystajú v SND, budú tematizovať to, kto riadi svet a či je naozaj na základe vedy riadený racionálnejšie, či je naozaj tým lepším miestom.

Ako fyzici prichádzajú k sebe

V plnom nasadení skúšok sa v činohre od apríla oddávame spolu s režisérom Janom Klatom úvahám o tejto vtipnej a grotesknej skladačke tém a zásadných odkazov autora (pre súčasnosť). Fyzici nie je iba intertextuálny fajnšmekrový kúsok, ale aj zdravá provokácia na tému (ne/zdravého) bláznovstva, líderstva a teda aj potenciálnej zodpovednosti. Na margo zodpovednosti sa v istej eseji vyjadril Dürrenmatt i takto: „Tam, kde je zodpovedný každý, nakoniec nie je zodpovedný nikto.“

Návrat antiky do SND
Publikované dňa: 15.05.2019

Euripidies

Bakchantky

Veľké európske divadelné domy na západ od nás, napríklad i v neďalekej Viedni, sa s neutíchajúcou pravidelnosťou vracajú k antickým dramatickým predlohám. Hry starovekých gréckych a rímskych autorov sú pevnou a stálou súčasťou mnohých repertoárov a na ich základe zavše vznikajú pozoruhodné inscenácie. V ostatnom čase sa antika začala častejšie objavovať aj na slovenských javiskách. Ďalším príspevkom k jej sprítomňovaniu je inscenácia Euripidovej hry Bakchantky v Štúdiu.

Slovenské divadlo má voči antike stále veľké podlžnosti, dramatickú tvorbu nevynímajúc. Doposiaľ je z niekoľkých desiatok hier, ktoré sa zachovali, do nášho jazyka preložený len zlomok. Isté penzum z neho už slovenské divadlá uviedli.

Stránky