Blog

Návrat antiky do SND
Publikované dňa: 15.05.2019

Euripidies

Bakchantky

Veľké európske divadelné domy na západ od nás, napríklad i v neďalekej Viedni, sa s neutíchajúcou pravidelnosťou vracajú k antickým dramatickým predlohám. Hry starovekých gréckych a rímskych autorov sú pevnou a stálou súčasťou mnohých repertoárov a na ich základe zavše vznikajú pozoruhodné inscenácie. V ostatnom čase sa antika začala častejšie objavovať aj na slovenských javiskách. Ďalším príspevkom k jej sprítomňovaniu je inscenácia Euripidovej hry Bakchantky v Štúdiu.

Slovenské divadlo má voči antike stále veľké podlžnosti, dramatickú tvorbu nevynímajúc. Doposiaľ je z niekoľkých desiatok hier, ktoré sa zachovali, do nášho jazyka preložený len zlomok. Isté penzum z neho už slovenské divadlá uviedli.

V divadle netreba nikoho komandovať, s každým sa treba dohovoriť
Publikované dňa: 15.05.2019

Ľubomír Vajdička (28. 5. 1944) po absolvovaní štúdia divadelnej vedy na VŠMU nastúpil v roku 1968 ako režisér do Divadla Slovenského národného povstania v Martine (dnes SKD Martin), kde vytvoril celý rad mimoriadnych inscenácií, najmä ruskej a slovenskej klasiky. V Slovenskom národnom divadle pôsobil ako interný režisér od roku 1983 do roku 2010. Režíroval tu množstvo výnimočných inscenácií oceňovaných kritikou i divákmi. Spomeňme aspoň Tri sestry, Výnosné miesto, Každý má svoju pravdu, Sen noci svätojánskej, Čajku, Stoličky či Chrobák v hlave. Bol vedúcim katedry réžie a dramaturgie na VŠMU, kde stále pôsobí ako profesor. Prekladá z ruštiny a francúzštiny.

Jubilujúca teatrologička
Publikované dňa: 15.05.2019

Soňa Šimková (29. 5. 1944) bola v šesťdesiatych rokoch lektorkou dramaturgie v Činohre SND. V súčasnosti je profesorkou na Divadelnej fakulte VŠMU.

  

Ste milovníčka francúzskej kultúry. Kde sú korene tejto vašej celoživotnej lásky?

Pokiaľ ide o francúzsku kultúru, nasmerovali ma k nej už v rodine. Môj prastrýko a prateta strávili cez vojnu nejaký čas vo Francúzsku v slobodnej zóne v Marseille a tvrdili, že je to najkultúrnejšia krajina, nasmerovali k nej aj mňa. Moji rodičia si zasa potrpeli na to, aby som ovládala jazyky – považovali to za dobrú investíciu do života. Asi mali pravdu.

Charizmatická osobnosť so zamatovým hlasom
Publikované dňa: 15.05.2019

Štefan Kvietik sa 10. mája 2019 dožíva významného životného jubilea 85 rokov. Na doskách SND vytvoril za vyše štyri dekády viac ako sto postáv. So zanietením vstúpil do dejín slovenského divadla, v ktorom zanechal zásadný herecký profil. Po absolvovaní herectva na Vysokej škole múzických umení sa stáva v roku 1959 členom v tom čase Armádneho divadla v Martine. Od roku 1959 až do roku 1996 je členom SND.

Štefan Kvietik sa od roku 1984 venoval aj pedagogickej činnosti na VŠMU. V rokoch 1990 – 1994 bol poslancom Národnej rady Slovenskej republiky. V roku 2004 dostal štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra II. triedy. Je však držiteľom viacerých významných ocenení, k tým z posledného obdobia patria napríklad Hercova misia na festivale Art Film či Európska cena Trebbia 2014 za celoživotné dielo.

Rytier tanca Titus Pomšár
Publikované dňa: 15.05.2019

Doma ho takmer nikto nepozná, vo Francúzsku sa stal legendou. Slovák Titus Pomšár odišiel pred päťdesiatimi rokmi do Francúzska, dnes sa čoraz častejšie vracia na Slovensko. Vo Francúzsku získal ako cudzinec a jediný tanečník z bývalého východného bloku najvyššie ocenenie v oblasti umenia – titul oficier. Druhé najvyššie francúzske štátne vyznamenanie, a to za rozvoj baletného umenia a kultúry Francúzskej republiky. Absolvent v súkromnej škole Elly Fuchsovej-Lehotskej po dvanástich rokoch na sólistickom poste v Balete SND odišiel do Marseille, kde si vybudoval kariéru sólistu európskeho formátu a špičkového baletného majstra, ktorý vo svojej škole vychoval niekoľko generácií tanečníkov pre popredné baletné súbory vo Francúzsku.

Stránky