Blog

Rozprávka o šťastnom konci
Publikované dňa: 11.03.2019

Peter Zagar patrí medzi popredných slovenských skladateľov strednej generácie. Študoval na Hudobnej fakulte VŠMU v Bratislave u Ivana Hrušovského. Absolvoval stáž v elektroakustickom štúdiu GRAME v Lyone a šesťmesačnú stáž na Vyššej hudobnej škole vo francúzskom Chartres. Pôsobil v Hudobnom centre ako vedúci edičného oddelenia, v Slovenskej filharmónii ako redaktor a v Slovenskom rozhlase ako hudobný režisér. K jeho najvýznamnejším dielam patria Apokalypsa Iohannis pre sóla, zbor a sláčikový orchester (1997), balet Sen noci svätojánskej (2006) a moteto pre miešaný zbor a sláčikový orchester pod názvom Os justi (2018). Rozprávku o šťastnom konci napísal na objednávku pre Operu Slovenského národného divadla.

 

Prvoaprílové Gala Opery a Baletu SND
Publikované dňa: 11.03.2019

Prvoaprílové koncerty sa dnes síce sporadicky, ale predsa len sa objavujú aj na scénach s veľmi závažným umeleckým poslaním. V Európe môžete kde-tu nájsť podobné podujatia napríklad v produkcii renomovaných symfonických telies. Takže nie, nie je to žart, svoje Prvoaprílové GALA má už aj SND! Dôvod? Potešiť sa spolu s vami, naším publikom, pri počúvaní skvelých hudobných čísel a sledovaní zaujímavých výstupov, z ktorých mnohé vám počas sezóny nemáme – kvôli bežnému repertoáru – kedy zahrať. 

Nechceli sme na javisku zopakovať to, čo sme videli v kine
Publikované dňa: 11.03.2019

Scénický a kostýmový výtvarník Juraj Kuchárek (1984) patrí k najvýraznejším tvorcom svojej generácie. Absolvoval štúdium na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Venuje sa divadelnej, televíznej aj filmovej tvorbe. K jeho dvorným režisérom patrí Marián Amsler. Niekoľkonásobne bol nominovaný na ocenenie DOSKY, napokon ho získal za scénické riešenie k inscenácii Vojna a mier v Činohre SND. 

Sú medzi nami
Publikované dňa: 11.03.2019

V rámci línie Dobrodružnej dramaturgie Činohra SND ponúka priestor hosťujúcim mladým tvorcom a nezávislým zoskupeniam. Je to podpora mladých talentov a vytváranie prieniku medzi svetom kamenného a alternatívneho divadla. 

Do Činohry SND prichádza európska hviezda
Publikované dňa: 11.03.2019

Prečo je dobré organizovať medzinárodný divadelný festival? K čomu nám pomohol takýto festival? Možno zvláštna otázka v úvode článku, ktorý nie je ešte o festivale, ale dôležitá. Práve vďaka festivalu Eurokontext.sk majú možnosť do Bratislavy zavítať významné divadelné scény, dôležití umeleckí partneri Činohry SND a rodia sa tak nové vzťahy a spolupráce. Sú to nové výzvy a inšpirácie.

 

 

Stránky