Blog

Bábätká do dlane
Publikované dňa: 11.03.2019
Mimoriadne úspešný Galakoncert pre život
 
Na štvrtok 7. februára pripravila Opera SND veľkoryso koncipovaný galakoncert na pomoc predčasne narodeným deťom. Skvelé výkony podali poprední sólisti Opery SND Ľubica Vargicová, Eva Hornyáková, Monika Fabianová, Daniel Čapkovič, Peter Mikuláš a stály hosť nášho súboru Michal Lehotský. Spoluúčinkoval orchester i zbor Opery SND. Dirigentom galakoncertu bol Dušan Štefánek, zbormajstrom Pavel Procházka a dramaturgom Pavol Smolík.


 

Rozprávka o šťastnom konci
Publikované dňa: 11.03.2019

Peter Zagar patrí medzi popredných slovenských skladateľov strednej generácie. Študoval na Hudobnej fakulte VŠMU v Bratislave u Ivana Hrušovského. Absolvoval stáž v elektroakustickom štúdiu GRAME v Lyone a šesťmesačnú stáž na Vyššej hudobnej škole vo francúzskom Chartres. Pôsobil v Hudobnom centre ako vedúci edičného oddelenia, v Slovenskej filharmónii ako redaktor a v Slovenskom rozhlase ako hudobný režisér. K jeho najvýznamnejším dielam patria Apokalypsa Iohannis pre sóla, zbor a sláčikový orchester (1997), balet Sen noci svätojánskej (2006) a moteto pre miešaný zbor a sláčikový orchester pod názvom Os justi (2018). Rozprávku o šťastnom konci napísal na objednávku pre Operu Slovenského národného divadla.

 

Prvoaprílové Gala Opery a Baletu SND
Publikované dňa: 11.03.2019

Prvoaprílové koncerty sa dnes síce sporadicky, ale predsa len sa objavujú aj na scénach s veľmi závažným umeleckým poslaním. V Európe môžete kde-tu nájsť podobné podujatia napríklad v produkcii renomovaných symfonických telies. Takže nie, nie je to žart, svoje Prvoaprílové GALA má už aj SND! Dôvod? Potešiť sa spolu s vami, naším publikom, pri počúvaní skvelých hudobných čísel a sledovaní zaujímavých výstupov, z ktorých mnohé vám počas sezóny nemáme – kvôli bežnému repertoáru – kedy zahrať. 

Nechceli sme na javisku zopakovať to, čo sme videli v kine
Publikované dňa: 11.03.2019

Scénický a kostýmový výtvarník Juraj Kuchárek (1984) patrí k najvýraznejším tvorcom svojej generácie. Absolvoval štúdium na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Venuje sa divadelnej, televíznej aj filmovej tvorbe. K jeho dvorným režisérom patrí Marián Amsler. Niekoľkonásobne bol nominovaný na ocenenie DOSKY, napokon ho získal za scénické riešenie k inscenácii Vojna a mier v Činohre SND. 

Sú medzi nami
Publikované dňa: 11.03.2019

V rámci línie Dobrodružnej dramaturgie Činohra SND ponúka priestor hosťujúcim mladým tvorcom a nezávislým zoskupeniam. Je to podpora mladých talentov a vytváranie prieniku medzi svetom kamenného a alternatívneho divadla. 

Stránky