Blog

Náš Štvorec po premiére
Publikované dňa: 14.02.2019

Štvorec je slobodná zóna, kde vládne dôvera a starostlivosť o iných. V nej máme rovnaké práva a povinnosti bez rozdielu.

  

Medzinárodne oceňovaný film Zlatá palma Cannes 2017, nominant Švédska na Oscara v kategórii najlepší zahraničný film podľa scenára režiséra Rubena Östlunda uvádza Činohra SND v divadelnej adaptácii vo svetovej premiére v dramaturgii Dariny Abrahámovej a javiskovej úprave a réžii Mariána Amslera.

Koncertné uvedenie opery Sadko
Publikované dňa: 14.02.2019

Opera SND sa neraz prezentovala okrem zaujímavých inscenácií aj početnými koncertmi. Boli to často koncerty operných árií alebo koncerty tematické, zamerané prevažne na sakrálne diela operných skladateľov. Dielo ruského majstra Nikolaja Rimského-Korsakova, rozprávkovú operu Sadko, sa vedenie Opery SND rozhodlo vrátiť na pódium našej prvej scény v koncertnej podobe 16. februára pod taktovkou talentovaného dirigenta Ondreja Olosa.

 

 

Nové tváre Baletu SND - 1. časť
Publikované dňa: 14.01.2019

Rozdávať a zdieľať s divákmi emócie, ktoré tanec vytvára… Rúcať bariéry a prekračovať hranice – to je cieľom baletného súboru prvej slovenskej scény. Tvoria ho tanečníci sedemnástich národností, ktorých univerzálnym jazykom je reč tela. V tejto sezóne sa súbor opäť rozšíril o nové posily.

Nové tváre Baletu SND - 2. časť
Publikované dňa: 14.01.2019

Rozdávať a zdieľať s divákmi emócie, ktoré tanec vytvára… Rúcať bariéry a prekračovať hranice – to je cieľom baletného súboru prvej slovenskej scény. Tvoria ho tanečníci sedemnástich národností, ktorých univerzálnym jazykom je reč tela. V tejto sezóne sa súbor opäť rozšíril o nové posily.

Pohreb alebo svadba - čo skôr?
Publikované dňa: 14.01.2019

Hanoch Levin bol skvelý izraelský básnik, prozaik, novinár, textár, režisér, ale v prvom rade nenapodobiteľný a dodnes svojím spôsobom neprekonateľný dramatik. Kým pred svojou šesťdesiatkou (v roku 1999), katapultovaný príliš vážnou chorobou, neopustil navždy túto zemičku, stihol napísať vyše 60 divadelných hier a stvoriť tak vlastné divadelné univerzum. Objavujeme v ňom provokatívne satiry, horké komédie, smiešne tragédie, ale aj mýtické fi lozofi cké hry. Od smutného úsmevu nad osudom tzv. jednoduchého človeka cez bohapustý rehot nad spoločnosťou až po metaforické podobenstvá o ľudskom údele v ňom nachádzame jeho špecifi cký odkaz: originálny jazyk, prekvapivú stavbu diel a obrovskú škálu bizarných charakterov, absurdných situácií a neuveriteľných príbehov. Humor, poézia, jednoduchosť, fantázia a autentickosť, ktorými vyniká Levinova poetika, ho zaraďujú medzi zásadné osobnosti svetovej drámy.

Stránky