Blog

Levin
Publikované dňa: 14.02.2019

Dramaturgička Darina Abrahámová sa pýta poľského režiséra, ktorý je Slovák…

 

Vedľajšie efekty po premiére
Publikované dňa: 14.02.2019

Pokračujeme v úvahách o súčasnej dráme a v myšlienkach na čerstvú premiéru Činohry SND. Skúsenosti so súčasnou drámou ovplyvňuje najmä prax. 

Náš Štvorec po premiére
Publikované dňa: 14.02.2019

Štvorec je slobodná zóna, kde vládne dôvera a starostlivosť o iných. V nej máme rovnaké práva a povinnosti bez rozdielu.

  

Medzinárodne oceňovaný film Zlatá palma Cannes 2017, nominant Švédska na Oscara v kategórii najlepší zahraničný film podľa scenára režiséra Rubena Östlunda uvádza Činohra SND v divadelnej adaptácii vo svetovej premiére v dramaturgii Dariny Abrahámovej a javiskovej úprave a réžii Mariána Amslera.

Koncertné uvedenie opery Sadko
Publikované dňa: 14.02.2019

Opera SND sa neraz prezentovala okrem zaujímavých inscenácií aj početnými koncertmi. Boli to často koncerty operných árií alebo koncerty tematické, zamerané prevažne na sakrálne diela operných skladateľov. Dielo ruského majstra Nikolaja Rimského-Korsakova, rozprávkovú operu Sadko, sa vedenie Opery SND rozhodlo vrátiť na pódium našej prvej scény v koncertnej podobe 16. februára pod taktovkou talentovaného dirigenta Ondreja Olosa.

 

 

Nové tváre Baletu SND - 1. časť
Publikované dňa: 14.01.2019

Rozdávať a zdieľať s divákmi emócie, ktoré tanec vytvára… Rúcať bariéry a prekračovať hranice – to je cieľom baletného súboru prvej slovenskej scény. Tvoria ho tanečníci sedemnástich národností, ktorých univerzálnym jazykom je reč tela. V tejto sezóne sa súbor opäť rozšíril o nové posily.

Stránky