Blog

Beatles Go Baroque - Večer, ktorý spája
Publikované dňa: 14.01.2019

Nečakajte Beatles ani baroko, píše sa v recenziách na nový baletný večer. Celkom výstižné, lebo piati choreografi – Reona Sato, Andrej Petrovič, Glen Lambrecht, Adrian Ducin a Igor Holováč – nemali v úmysle tvoriť príbehy o legendárnej skupine ani barokové tance. Päť komorných a jedinečných tanečných výpovedí odráža ich vlastný mikrokozmos, inšpirovaný farebnou energiou kultovej kapely Beatles v barokovej úprave Petra Breinera.

Krása slobody, sloboda krásy, láska a jej podoby, vyžarovanie, empatia, starostlivosť, spomienky na minulosť a život tu a teraz…Tieto pojmy sa choreografi snažili pretlmočiť do súčasnej pohybovej reči, z ktorej vanie sviežosť, invencia a originalita. Ich pohybovým myšlienkam dávajú skutočný rozmer a formu interpreti – sólisti a zbor Baletu SND, ktorí majú možnosť ukázať svoje tanečné majstrovstvo a všestrannosť. Tanečný večer je zároveň koncertom orchestra Opery SND pod taktovkou Petra Breinera a Petra Valentoviča.

Tulák Chaplin
Publikované dňa: 14.01.2019

Autorskú trojicu Carl Davis – Daniel de Andrade – Mark Bailey netreba našim divákom zvlášť predstavovať. Po úspešnej inscenácii Nižinskij – Boh tanca chystajú v Balete SND ďalšie pôvodné dielo. Svetová premiéra baletu Tulák Chaplin prinesie v marci 2019 príbeh o anglickom hercovi, režisérovi a scenáristovi, ktorý patril k najslávnejším svetovým fi lmovým tvorcom 20. storočia a pod svoje fi lmy sa podpisoval ako autor námetu, scenára, réžie, hudby až po účinkovanie v hlavnej úlohe.

 

 

Galakoncert pre život
Publikované dňa: 14.01.2019

K dramaturgii Opery SND neodmysliteľne patria nielen inscenácie opier, ale aj koncertné produkcie. Tými obohacujeme repertoárovú ponuku o komorné koncerty, ale z času na čas sa rozhodneme do programu zaradiť aj veľké podujatia, na ktorých sa prezentujú okrem sólistov vo väčšej miere aj naše kolektívne umelecké telesá.

Hľadanie podstaty lásky v súčasnom texte
Publikované dňa: 14.01.2019

Na javisko Činohry SND prichádza v sezóne, ktorá sa venuje intelektu, súčasná dráma britskej autorky Lucy Prebble Vedľajšie účinky. Je to text, ktorý sa zaoberá výskumom nových antidepresív a zároveň skúma zrod našich emócií. Jednoducho povedané, je to hra o láske a depresii. Podľa teórie drámy dokonale spĺňa atribút jednoty miesta i deja. Zároveň však svojím spôsobom napĺňa aj jednotu času. Nie, celý príbeh sa neudeje za 24 hodín, ale v priebehu jedného mesiaca. Áno, niekedy tak málo stačí, aby sa zrodila láska. Súčasná hra prináša aj súčasných hrdinov, so svojimi túžbami i zlyhaniami, ale rovnako ako antika, dokáže aj ona stvoriť hrdinu, ktorý prechádza zo šťastia do nešťastia nie vlastným pričinením a tým možno privolá katarziu.

 

Nové tváre Činohry SND
Publikované dňa: 14.01.2019

Martin Šalacha

Pamätáš sa na svoj „iniciačný“ zážitok s divadlom?

Ako každá škola, aj my sme chodievali sporadicky do divadla a pokiaľ si pamätám, najviac na mňa urobilo dojem predstavenie „Beatles zos a uprostred“ z prešovského divadla. Bol to muzikál zostavený z beatlesoviek a zaujalo ma to už len tým, že nás to dokázalo prehlušiť… Pretože ako každá trieda, aj my sme robili bordel.

Takže sa vieš dnes vcítiť do myslenia mladého diváka, keď dnes hráš dopoludňajšie predstavenia?

Úplne. Akurát, že vtedy ešte neboli mobily a deti nesvietili počas predstavenia v hľadisku. Ten nezáujem školákov v divadle bol iný ako dnes. Dnes všetci pozerajú do mobilu a ty sa na scéne môžeš aj rozkrájať a oni sa na teba nepozrú. Kedysi to vyrušovanie bolo iné, „interaktívne“.

Stránky