Blog

Galakoncert pre život
Publikované dňa: 14.01.2019

K dramaturgii Opery SND neodmysliteľne patria nielen inscenácie opier, ale aj koncertné produkcie. Tými obohacujeme repertoárovú ponuku o komorné koncerty, ale z času na čas sa rozhodneme do programu zaradiť aj veľké podujatia, na ktorých sa prezentujú okrem sólistov vo väčšej miere aj naše kolektívne umelecké telesá.

Hľadanie podstaty lásky v súčasnom texte
Publikované dňa: 14.01.2019

Na javisko Činohry SND prichádza v sezóne, ktorá sa venuje intelektu, súčasná dráma britskej autorky Lucy Prebble Vedľajšie účinky. Je to text, ktorý sa zaoberá výskumom nových antidepresív a zároveň skúma zrod našich emócií. Jednoducho povedané, je to hra o láske a depresii. Podľa teórie drámy dokonale spĺňa atribút jednoty miesta i deja. Zároveň však svojím spôsobom napĺňa aj jednotu času. Nie, celý príbeh sa neudeje za 24 hodín, ale v priebehu jedného mesiaca. Áno, niekedy tak málo stačí, aby sa zrodila láska. Súčasná hra prináša aj súčasných hrdinov, so svojimi túžbami i zlyhaniami, ale rovnako ako antika, dokáže aj ona stvoriť hrdinu, ktorý prechádza zo šťastia do nešťastia nie vlastným pričinením a tým možno privolá katarziu.

 

Nové tváre Činohry SND
Publikované dňa: 14.01.2019

Martin Šalacha

Pamätáš sa na svoj „iniciačný“ zážitok s divadlom?

Ako každá škola, aj my sme chodievali sporadicky do divadla a pokiaľ si pamätám, najviac na mňa urobilo dojem predstavenie „Beatles zos a uprostred“ z prešovského divadla. Bol to muzikál zostavený z beatlesoviek a zaujalo ma to už len tým, že nás to dokázalo prehlušiť… Pretože ako každá trieda, aj my sme robili bordel.

Takže sa vieš dnes vcítiť do myslenia mladého diváka, keď dnes hráš dopoludňajšie predstavenia?

Úplne. Akurát, že vtedy ešte neboli mobily a deti nesvietili počas predstavenia v hľadisku. Ten nezáujem školákov v divadle bol iný ako dnes. Dnes všetci pozerajú do mobilu a ty sa na scéne môžeš aj rozkrájať a oni sa na teba nepozrú. Kedysi to vyrušovanie bolo iné, „interaktívne“.

Nové tváre Činohry SND
Publikované dňa: 14.01.2019

Roman Poláčik

Pamätáš si na moment, ktorý rozhodol o tvojej hereckej budúcnosti, na moment, keď si sedel v divadle a to, čo sa dialo na javisku, ťa tak očarilo, že si sa rozhodol robiť divadlo?

Ten moment prišiel v Divadle Andreja Bagara v Nitre, keď som ako študent videl predstavenie Adam Šangala. Sedel som vtedy v nejakom desiatom rade a cítil som niečo, čo som vedel pomenovať až o pár rokov neskôr, keď sa ma pýtali, kam by som chcel ísť na vysokú školu. Pôvodne som chcel študovať slovenský jazyk, dejepis a hru na akordeóne. Keď sa ma pýtali, či si nedám niečo aj ako poistku, spomenul som si na to predstavenie, ktoré sa mi veľmi páčilo. Povedal som, že by som chcel hrať a oni na to, že v Bratislave je vysoká škola, kde sa to dá študovať. To som ja vtedy vôbec nevedel – že sa dá herectvo aj študovať. Tak som šiel veľmi skromne na prijímačky. Prijali ma, ale neveril som tomu dovtedy, kým som nesedel v septembri na zápise.

Štvorec podľa Mariána Amslera
Publikované dňa: 14.01.2019

Po úspešných tituloch ako Jane Eyrová, Fanny a Alexander, Vojna a mier je Štvorec štvrtou inscenáciou na doskách veľkej sály Činohry SND vo vašej réžii. Tento titul v divadelnej verzii uvádza naša prvá činoherná scéna vo svetovej premiére. Samotný autor scenára a filmový režisér Ruben Östlund sa v rozhovore vyjadril, že si javiskovú podobu fakt nevie predstaviť, hoci sa na ňu teší.

 

 

Stránky