Blog

Operné štúdio SND - Inšpirujúca výzva
Publikované dňa: 24.02.2020

Dirigent Rastislav Štúr si pred svojím nástupom na pozíciu riaditeľa Opery SND v roku 2018 uvedomil, aké je dôležité získať pre operu nových divákov, ale aj nových tvorcov, čo zdôraznil aj vo svojej koncepcii. Táto myšlienka našla ohlas aj v projekte Operného štúdia SND, ktorý sa inšpiroval vzormi zo svetových operných scén. Bol som poctený dôverou pána Štúra a ako mladý operný režisér som sa s nadšením pustil do vytvárania novej platformy pre mladých umelcov, ktorí takto dostávajú príležitosť získať skúsenosti a istým spôsobom sa etablovať na prvej scéne profesionálneho divadla.

Orchester a zbor Opery SND
Publikované dňa: 24.02.2020

Opera SND môže ponúkať svojim divákom zaujímavé inscenácie so špičkovými umelcami len v spolupráci s kolektívnymi telesami súboru. Orchester Opery SND a zbor opery SND sú reprezentatívnymi zložkami súboru, ktoré už sto rokov sprevádzajú úspechmi dejiny našej prvej scény. Nejeden špičkový dirigent vyzdvihol dôležitý zástoj kvalitného orchestra a zboru SND, pričom sa netajili tým, že práve tieto zložky súboru boli často nosnými piliermi úspešných inscenácií. S telesami spolupracovali počas storočnej histórie divadla renomovaní dirigenti ako Milan Zuna, Oskar Nedbal, Karel Nedbal, Ladislav Holoubek, Tibor Frešo, Zdeněk Košler, Ondrej Lenárd, Jonas Alexa či János Kovács, Nello Santi.

Zakladám si na pravde
Publikované dňa: 24.02.2020
Možno mi tvojich úst sa odrieknuť,
možno mi ruku nedostať,
možno mi v diaľky žiaľne utieknuť,
možno mi nemilým ostať,
možno mi ústam smädom umierať,
možno mi žialiť v samote,
možno mi život v púšťach zavierať,
možno mi nežiť v živote,
možno mi seba samého zhubiť: -
nemožno mi ťa neľúbiť!
Radosť každé ráno prísť na tréning
Publikované dňa: 24.02.2020

Rozhovor s primabalerínou Augustou Herényiovou

Nechýba na žiadnej premiére či baletnom gala. Ešte pred piatimi rokmi stála na javisku SND v balete Jozefa Dolinského Z rozprávky do rozprávky. Patrí do generácie prvých slovenských sólistov, absolventov súkromnej školy Elly Fushcovej‑Lehotskej. V storočných dejinách slovenského baletu zaujíma významné miesto ako jedna z najpozoruhodnejších primabalerín baletu SND. V máji sa dožíva krásneho životného jubilea – Augusta Herényiová.

Popoluška v obraze času
Publikované dňa: 24.02.2020

K udalostiam tohtoročnej jubilejnej divadelnej sezóny sa radí aj premiéra Popolušky na hudbu Sergeja Prokofieva v choreografii Michaela Cordera. Od svetovej premiéry tohto hudobne nadčasového diela uplynulo 75 rokov.

Stránky