Blog

Ceny Akadémie divadelných tvorcov
Publikované dňa: 31.01.2020

Jednou z činností novej platformy divadelníkov Akadémie divadelných tvorcov je aj udeľovanie divadelných cien na základe celkom nového kľúča. Cieľom ceny je navrátiť medzi divadelníkov schopnosť dialógu o vlastnej práci a hľadanie hodnotových rámcov, ktoré presahujú z javiska do hľadiska, komunikácia a pochopenie témy. Nóvum udeľovania cien spočíva vo výbere z vopred navrhnutých inscenácií jednotlivých divadiel podľa regionálnych okruhov, ktoré v prvom kole vyberú regionálne odborné komisie do užšieho okruhu II. kola. V druhom kole odborná komisia divadelníkov na pomedzí praxe a teórie, ktorej členmi boli Géza HIzsnyan, Ida Hledíková, Martin Husovský, Juraj Nvota a Peter Pavlac, vyberala zo štrnástich inscenácií z celého Slovenska. Prvá cena Akadémie divadelných tvorcov bola udelená inscenácii Ruské denníky Činohry SND v réžii Romana Poláka. Odovzdanie sa uskutočnilo v decembri 2019 v Modrom salóne za účasti nominovaných tvorcov a divadelníkov.

Výročné ceny Literárneho fondu
Publikované dňa: 31.01.2020

Literárny fond každoročne oceňuje výrazné umelecké výkony a tvorivé počiny v oblasti rozhlasu, divadla, dabingu či zábavného umenia. Výročné ceny za uplynulý rok odovzdal Dušan Jamrich, predseda výboru príslušnej sekcie, a Ladislav Serdahély, riaditeľ Literárneho fondu. Z nášho divadla si výročné ceny prevzali:

za činohru bodovala inscenácia hry Bakchantky – výročnú cenu získal Rastislav Ballek za réžiu, Daniel Fischer za postavu Dionýza a Milan Ondrík za postavu Penthea; Gabriela Dzúriková za postavu Šracie v inscenácii hry Pohreb alebo svadba – čo skôr?; Diana Mórová za postavu Dr. Lorny Jamesovej v inscenácii hry Vedľajšie účinky a Robert Roth za postavu Möbiusa v hre Fyzici.

Za operu si výročnú cenu prevzala Jana Bernáthová za postavu Olympie v Hoffmannových poviedkach a Daniel Čapkovič za postavu Rodriga v opere Don Carlo.

Zájazd činohry do Bruselu
Publikované dňa: 31.01.2020

V sezóne zásadného výročia sa Činohra SND vydá na cesty do zahraničia. Inscenáciu Nepolepšený svätec o katolíckom disidentovi Silvestrovi Krčmérym, ktorú s úspechom uvádzame už tretí rok, uvidia diváci 27. februára 2020 v divadle (Théâtre Marni) v belgickom Bruseli.

Hra Ľubomíra Feldeka Nepolepšený svätec alebo Vy máte v rukách moc, my pravdu, v dramaturgii Petra Kováča, je dôležitým svedectvom o dejinách našej krajiny, dramatickým, a predsa poetickým priblížením osudov v totalite i posolstvom o sile viery, pravdy, odvahy a nezlomnosti. Živá viera Silvestra Krčméryho mu pomohla prekonať dnes takmer až neuveriteľné spôsoby mučenia, vďaka nej sa „nepolepšil“, nezradil sám seba, ale naopak – obstál. V réžii Kamila Žišku vznikla inscenácia ktorá sa dotýka divákov bez ohľadu na vierovyznanie, lebo jej podstatou je osud človeka v takých životných okolnostiach, ktoré nechceme opakovať a zažiť.

Rodná zem z Košíc
Publikované dňa: 31.01.2020

V rámci projektu Hostia Baletu SND privítame 24. februára v historickej budove SND balet Štátneho divadla Košice, ktorý uvedie pôvodný titul inšpirovaný slovenským folklórom Rodná zem autorskej dvojice Ondrej Šoth – Zuzana Mistríková. Choreografi troch generácií pozývajú divákov na cestu naprieč Slovenskom. Hlavným motívom je príbeh českej dievčiny a slovenského chlapca, ktorý kladie otázky – kto sme a odkiaľ pochádzame. Inscenáciu venovali autori výročiu vzniku samostatného Československa a deväťdesiatke tanečníka a choreografa ľudového tanca Juraja Kubánku.

... TAK SME MY...
Publikované dňa: 30.01.2020
Galavečer 1. marca 2020

Galavečer bude z historickej budovy SND vysielať RTVS o 21.30 h na Jednotke.


 
Teda tak sme my prišli na hranicu,
k zlomovému momentu,
k tomu priam mystickému dátumu,
ktorý jasne pripomína, že inštitúcia má svoj vek.

S ohľadom na okolité národné divadlá je Slovenské národné divadlo mladšie, mladé, je to skôr taká šarmantná dáma v tínedžerskom veku. Napriek tejto mladosti je však už sto rokov nositeľom tém, téz, ideí, tvorby a umenia, ktoré nachádzalo a nachádza v spoločnosti svoju váhu a silu. Dokonca ju mnoho ráz i ovplyvňuje.

Stránky