Cenník – Opera SND

CENNÍK PREDSTAVENÍ V SEZÓNE 2020/2021

Historická budova SND

Historická budova SND VIP 1. kategória 2. kategória 3. kategória 4. kategória
La traviata 40,00 € 30,00 € 20,00 € 15,00 € 10,00 €
La traviata 19. 5. 2021 49,00 € 39,00 € 29,00 € 19,00 € 12,00 €
Turandot 40,00 € 30,00 € 20,00 € 15,00 € 10,00 €
Dido a Aeneas/Zuzanka Hraškovie 20,00 € 15,00 € 12,00 € 9,00 € 6,00 €
Komedianti/Sedliacká česť 40,00 € 30,00 € 20,00 € 15,00 € 10,00 €
Don Giovanni 40,00 € 30,00 € 20,00 € 15,00 € 10,00 €
Don Giovanni 9. 4. 2021 49,00 € 39,00 € 29,00 € 19,00 € 12,00 €
Plášť/Gianni Schicchi 35,00 € 25,00 € 18,00 € 14,00 € 10,00 €
Nabucco 49,00 € 39,00 € 29,00 € 19,00 € 12,00 €
Detské predstavenia (HB)          
Veľká doktorská rozprávka 18,00 € 13,00 € 11,00 € 8,00 € 6,00 €
Rozprávka o šťastnom konci 18,00 € 13,00 € 11,00 € 8,00 € 6,00 €

Nová budova SND

Nová budova  VIP 1. kategória 2. kategória 3. kategória 4. kategória
Čarovná flauta 40,00 € 30,00 € 20,00 € 15,00 € 10,00 €
Aida (vrátane predpremiéry) 40,00 € 30,00 € 20,00 € 12,00 € -
Don Carlo 40,00 € 30,00 € 20,00 € 15,00 € 10,00 €
Carmen 45,00 € 35,00 € 25,00 € 15,00 € -
Hoffmannove poviedky 35,00 € 25,00 € 18,00 € 14,00 € 10,00 €
Rusalka 40,00 € 30,00 € 20,00 € 12,00 € -
Netopier 40,00 € 30,00 € 20,00 € 15,00 € 10,00 €
Bohéma 40,00 € 30,00 € 20,00 € 15,00 € 10,00 €
Rigoletto 40,00 € 30,00 € 20,00 € 15,00 € 10,00 €
Figarova svadba 40,00 € 30,00 € 20,00 € 12,00 € -Koncerty a iné v Novej budove a Historickej budove SND

Koncerty a iné (HB, NB) VIP 1. kategória 2. kategória 3. kategória 4. kategória
Silvestrovský koncert 60,00 € 50,00 € 40,00 € 30,00 € -
Kováč Wieland 35,00 € 25,00 € 18,00 € 14,00 € 10,00 €
Neapolské piesne 35,00 € 25,00 € 20,00 € 15,00 € 10,00 €
Mikulášsky koncert* 35,00 € 25,00 € 20,00 € 12,00 € -
Ludwig van Beethoven: Symfónia č. 9 d mol s Ódou na radosš, opus 125 35,00 € 25,00 € 20,00 € 15,00 € 10,00 €
Otvárací koncert 101. sezóny 40,00 € 30,00 € 20,00 € 15,00 € 10,00 €
Šaturová & Margita GALA 40,00 € 30,00 € 20,00 € 12,00 € -
Matiné 2,00 € 2,00 € 2,00 € 2,00 € 2,00 €

* Jednotná cena na Mikulášsky koncert pre deti do 15 rokov vo výške 10 EUR.