Cesta svetla 2019

"Výstava Cesta svetla 2019 je výberom najlepších diel zo 16. ročníka fotografickej súťaže Cesta svetla. Jej cieľom je prostredníctvom fotografií priblížiť problematiku zrakového postihnutia širokej verejnosti. Umenie je jednou z foriem ako túto problematiku predstaviť zaujímavou a nenásilnou formou.

Dôležitým rozmerom súťaže je aj fakt, že sa do nej zapájajú aj ľudia so zrakovým postihnutím, čo výrazne posilňuje jej inkluzívny rozmer."

Vernisáž sa uskutoční 5. decembra 2019 o 17:00

Date from: 
5.12.2019
Date to: 
19.12.2019
Location: 
Nová budova SND, foyer strana Činohry, 3. NP