Činohra SND na Divadelnej Nitre

Festival Divadelná Nitra oslavuje 30. výročie a my budeme pri tom!
 
Medzinárodný festival Divadelná Nitra už tri dekády reaguje na to, čo sa okolo nás deje. Téma je integrálnou súčasťou festivalu od jeho prvopočiatku a inak to nebude ani počas jubilejného 30. ročníka, ktorého témou sa stali PRESAHY.
 
Za uplynulých 29 ročníkov uviedol festival 424 inscenácií z 32 krajín v hlavnom programe a takmer 1 800 sprievodných podujatí. Stal dôležitou platformou na prezentáciu európskeho scénického umenia a rozvoj kritického myslenia, je príkladom práce s publikom, marginalizovanými skupinami a dobrovoľníkmi. Vybudoval si pozíciu doma i v medzinárodnom prostredí.
 
Za Slovenské národné divadlo želáme festivalu úspešný 30. ročník a sme nesmierne radi, že budeme jeho súčasťou už 1. októbra 2020, keď vo veľkej sále Divadla Andreja Bagara otvoríme festival jedným z najväčších a najslávnejších diel svetovej literatúry Vojna a mier Leva Nikolajeviča Tolstého
 
Účinkujú: M. Šalacha, M. Ondrík, J. Koleník, P. Vajdová, I. Timková, D. Jamrich
 
 
Predstavenie uvedieme s anglickými titulkami.