Darčekové poukážky 2022

Čo tak sa stretnúť na predstaveniach Činohry, Opery a Baletu v Slovenskom národnom divadle? Venujte svojim blízkym darčekové poukážky do Slovenského národného divadla.
 
,,Sme presvedčení, že originálnym darčekom nemusia byť len materiálne veci. Aj preto veríme, že darčeková poukážka do Slovenského národného divadla bude skvelým tipom na darček pre všetkých, ktorí chcú svojich blízkych obdarovať výnimočnými zážitkami, a v neposlednom rade aj pre tých, ktorí zháňajú originálny darček na poslednú chvíľu,” hovorí generálny riaditeľ SND Matej Drlička.
 
Darčekové poukážky do Slovenského národného divadla sa dajú zakúpiť online. Kupujúci si môže vybrať z poukážok v hodnote 20, 35 a 50 eur. Platnosť darčekovej poukážky je jeden rok.
 
Pri nákupe online kupujúci dostane zakúpenú poukážku obratom emailom v elektronickej podobe, ktorú si môže vytlačiť pohodlne doma alebo ju zaslať aj ako elektronický darček.
 
Obdarovaný si následne svoju darčekovú poukážku môže vymeniť za vstupenku-y na ľubovoľné predstavenie v repertoári SND priamo v pokladnici SND.
 
Pokladnica Slovenského národného divadla je otvorená denne od pondelka do nedele v čase od 11.00 do 19.00 hod. Vstup do priestorov pokladnice je povolený najviac 2 osobám.
 
- Prostredníctvom darčekových poukážok možno platiť za vstupenky a tlačoviny SND výlučne v pokladniciach SND.
- Darčeková poukážka je cenina, ktorej falšovanie sa trestá podľa príslušného zákona.
- Druhy darčekových poukážok:
- Darčeková poukážka v hodnote 20 €
- Darčeková poukážka v hodnote 35 €
- Darčeková poukážka v hodnote 50 €
- Každá darčeková poukážka má vlastný identifikátor – číselný kód.
- Darčekové poukážky je možné uplatniť na predstavenia, ktorých termín konania je v rozmedzí platnosti poukážky.
- Pri nákupe vstupeniek darčekovou poukážkou sa zostatková hotovosť nevydáva.
- Pokiaľ je cena vstupeniek vyššia ako hodnota poukážky, rozdiel je potrebné doplatiť v hotovosti alebo kartou.
- Pri úhrade vstupeniek prostredníctvom darčekových poukážok je možné použiť viacero darčekových poukážok, ako aj kombinovať jednotlivé druhy darčekových poukážok.
- V prípade straty alebo znehodnotenia darčekovej poukážky neposkytuje SND novú/náhradnú poukážku.
- Za darčekovú poukážku nie je možné vrátiť peniaze a takisto ju nemožno zameniť za poukážku s inou lehotou platnosti.
- Darčeková poukážka sa dá zakúpiť v pokladniciach SND.
- Darčeková poukážka SND nie je predmetom DPH.
- Ak nie je ustanovené v tomto článku VOP inak, na darčekové poukážky sa primerane vzťahujú podmienky stanovené v iných článkoch týchto VOP.
 
Vzory Darčekovej poukážky SND 2021/2022: