Blog

Výročia v Balete SND
Publikované dňa: 10.12.2019

Peter Antalík

O Opernom štúdiu SND a vzťahu k opere hovoríme s Emíliou Vášáryovou
Publikované dňa: 10.12.2019

Operné štúdio SND sa v druhej polovici novembra naplno rozbehlo. Počas Noci divadiel sa 16. novembra 2019 mladí operní speváci po prvý raz predstavili verejnosti. Výraznou osobnosťou, s ktorou sa vzápätí stretli v rámci tvorivej dielne, bol náš popredný herec a recitátor Robert Roth, na lekcii javiskového pohybu ich privítala výnimočná česká režisérka Magdaléna Švecová a charakterový tanec absolvovali s choreografkou Michaelou Motlochovou. Pozvanie prísť na stretnutie s novou generáciou spevákov prijala aj slovenská herečka storočia, obdivovaná umelkyňa Emília Vášáryová. O svojom vrúcnom vzťahu k opere a mladým umelcom sa s nami rada porozprávala.

Koncert zboru Opery SND
Publikované dňa: 10.12.2019

Prierez opernou zborovou tvorbou od jej počiatkov po súčasnosť

Spievanie srdcom
Publikované dňa: 10.12.2019

Jubilant Ladislav Holásek pochádza z učiteľskej rodiny. „Otec bol dobrým spevákom, klaviristom a organistom,“ hovorí, „tak ako to kedysi na dedinách bývalo.“ Takže od detstva žil v prostredí ľudovej piesne a odkrýval tajomstvá harmónie.

Krištáľovo čistý soprán
Publikované dňa: 10.12.2019

Významného životného jubilea sa v decembri dožíva dlhoročná sólistka Opery SND Jarmila Smyčková (nar. 14. 12. 1929 v Poštornej). Operný spev študovala v Brne u M. Zapletalovej. V rokoch 1953 – 1962 bola členkou zboru a neskôr (1962 – 1966) sólistkou Opery Sliezskeho divadla v Opave. Od roku 1966 nastúpila ako sólistka do Opery SND, kde sa uplatnila najmä v lyrickom koloratúrnom odbore: tam upútala technickou virtuozitou, ale aj Modskvelým citom pre štýlové špecifiká diel jednotlivých období.

Seiten