Blog

Tulák Chaplin - balet o ľudskosti
Publikované dňa: 14.02.2019

Charlie Chaplin je dodnes najväčšou ikonou strieborného plátna a jedným z najslávnejších osobností Hollywoodua na jeho prvenstve sa nič nezmenilo ani sto rokov od jeho prvého filmu. Kto je však skutočným mužom, skrývajúcim sa za masku komika vo veľkých topánkach s cylindrom a paličkou? Pôvodný balet Tulák Chaplin chce predstaviť nový pohľad na večného tuláka.

 

 

Levin
Publikované dňa: 14.02.2019

Dramaturgička Darina Abrahámová sa pýta poľského režiséra, ktorý je Slovák…

 

Vedľajšie efekty po premiére
Publikované dňa: 14.02.2019

Pokračujeme v úvahách o súčasnej dráme a v myšlienkach na čerstvú premiéru Činohry SND. Skúsenosti so súčasnou drámou ovplyvňuje najmä prax. 

Náš Štvorec po premiére
Publikované dňa: 14.02.2019

Štvorec je slobodná zóna, kde vládne dôvera a starostlivosť o iných. V nej máme rovnaké práva a povinnosti bez rozdielu.

  

Medzinárodne oceňovaný film Zlatá palma Cannes 2017, nominant Švédska na Oscara v kategórii najlepší zahraničný film podľa scenára režiséra Rubena Östlunda uvádza Činohra SND v divadelnej adaptácii vo svetovej premiére v dramaturgii Dariny Abrahámovej a javiskovej úprave a réžii Mariána Amslera.

Koncertné uvedenie opery Sadko
Publikované dňa: 14.02.2019

Opera SND sa neraz prezentovala okrem zaujímavých inscenácií aj početnými koncertmi. Boli to často koncerty operných árií alebo koncerty tematické, zamerané prevažne na sakrálne diela operných skladateľov. Dielo ruského majstra Nikolaja Rimského-Korsakova, rozprávkovú operu Sadko, sa vedenie Opery SND rozhodlo vrátiť na pódium našej prvej scény v koncertnej podobe 16. februára pod taktovkou talentovaného dirigenta Ondreja Olosa.

 

 

Seiten