Musikalische Soiree zum hundertjährigen Jubiläum von T. Frešo und B. Urbanec

Musikalische Soiree zum hundertjährigen Jubiläum von T. Frešo und B. Urbanec

Oper

Uvedenie novej CD nahrávky z piesňovej tvorby oboch skladateľov spojené s koncertnou prezentáciou

Neues Gebäude, Studio
2. 4. 2019 19:00 h - 20:00 h

Účinkujú:
Ana Carolina Diz (soprán)
Róbert Pechanec (klavír)

Programom sprevádza:
Pavol Smolík

Podujatie vzniklo v spolupráci SND s Bratislava Music Productions, s. r. o

Nedávno sme si pripomenuli nedožité sté narodeniny dvoch významných slovenských skladateľov – Tibora Freša a Bartolomeja Urbanca. Pri tejto príležitosti uvedieme v utorok 2. apríla do života novú CD nahrávku z ich piesňovej tvorby. Obzrieme sa za skvelou kariérou oboch umelcov, ktorí sa výrazne zapísali do dejín slovenskej hudobnej a hudobnodramatickej tvorby.

Kariéra Tibora Freša bola neoddeliteľne spätá s Operou SND, kde bol dirigentom, šéfdirigentom a istý čas aj umeleckým šéfom súboru. Na doskách SND bola inscenovaná jeho opera pre deti Martin a slnko, dielo François Villon aj balet pre deti Narodil sa chrobáčik. Z diela Bartolomeja Urbanca SND uviedlo opery Pani úsvitu a Tanec nad plačom.

Na podujatí zaznejú rozhovory s tvorcami nahrávky – producentom Davidom Hernandom a speváčkou Anou Carolinou Diz – a živé hudobné vstupy s výberom piesní, ktoré sú súčasťou nového CD.

Program:
Tibor Frešo (1918 – 1987)

Cyklus piesní pre soprán a klavír
na poéziu J. W. Goetheho v preklade Jely Krčméry-Vrteľovej
Priadka
Májová pieseň

Piesne o sne pre soprán a klavír
na slová Vladimíra Reisela
Sen o jari
Sen
Sen mimo seba


 

 

Bartolomej Urbanec (1918 – 1983)

Túžba po domove,
piesne na poéziu Pavla Stanislava
Samota
Konopa
Dedovia
Túžba po domove

Májová láska,
piesne na texty básní Kristy Bendovej
Keby som ja nevedela
Kukučka
Májová láska

Ana Carolina Diz, rodáčka z argentínskeho mesta La Plata, je umelkyňou so slovenskými koreňmi. Po štúdiu spevu na Umeleckej akadémii v Buenos Aires absolvovala celý rad kurzov a s úspechom sa zúčastnila na prestížnej Medzinárodnej speváckej súťaži Hansa Gabora Belvedere. Od roku 2001 nastúpila na postgraduálne štúdium spevu na Slovensku (prof. Vlasta Hudecová), trvale spolupracuje s pedagógom Reinadlom F. Censabellom. V súčasnosti študuje na Filozofickej fakulte Univerzity vo Valladolide (Španielsko). Spolupracovala s Berisso Municipal Symphony Orchestra, s Orchester der Technischen Universität Wien, s Kammer Orchester Wien, Pressbaum Orchester, so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu, s Bratislava Symphony Orchestra, s Filharmóniou Bohuslava Martinů, s Metropolitným orchestrom Bratislava či so Štátnou filharmóniou Košice. Účinkovala v Štátnej opere v Banskej Bystrici, v Moravskom divadle v Olomouci, v Národnom divadle v Brne. Na repertoári má Laurettu, Micaelu, Mimi, Neddu, Tatianu a rad ďalších úloh. Pravidelne vystupuje ako sólistka na recitáloch s klavírom i na koncertoch s orchestrami v Argentíne, na Slovensku a v ďalších európskych krajinách. Realizovala početné rozhlasové a televízne nahrávky.

Klavirista Róbert Pechanec je absolventom Konzervatória v Žiline a VŠMU (prof. Daniel Buranovský). V rokoch 2004, 2005 a 2017 získal cenu pre najlepšieho korepetítora na medzinárodnej speváckej súťaži Antonína Dvořáka v Karlových Varoch, v roku 2008 cenu pre najlepšieho korepetítora na medzinárodnej speváckej súťaži Mikuláša Schneidera-Trnavského v Trnave. Pôsobí aj ako pedagóg na VŠMU. V rokoch 2000 – 2004 bol korepetítorom a vedúcim hudobného naštudovania na Wexfordskom opernom festivale, kde účinkoval aj v piesňových recitáloch s poprednými sólistami (Jekaterina Gubanova, Markus Werba, Brandon Jovanovich). Pravidelne hosťuje v Opere SND, kde pôsobil aj ako interný korepetítor. Ako vyhľadávaný koncertný umelec spolupracoval a spolupracuje s Adrianou Kučerovou, Pavlom Bršlíkom, Petrom Mikulášom, Ľubicou Vargicovou, Štefanom Kocánom, Adrianou Kohútkovou, Teréziou Kružliakovou, Miroslavom Dvorským a ďalšími poprednými vokalistami. Okrem Slovenska vystupoval v Českej republike, Maďarsku, Belgicku, Dánsku, vo Francúzsku, v Nemecku, Taliansku a ďalších zemiach.