Cavalleria rusticana / Pagliacci

Pietro MascagniRuggiero Leoncavallo

Cavalleria rusticana / Pagliacci

Oper

predstavenie sa skladá z dvoch inscenácií:

Pietro Mascagni: Sedliacka česť

Ruggiero Leoncavallo: Komedianti

 

 

 

Neues Gebäude, Opern- und Ballettsaal
20. 10. 2006 21. 10. 2006

Komedianti (1892) a Sedliacka česť (1890) reprezentujú taliansky verizmus, operný smer, ktorý si na prelome 19. a 20. storočia za stredobod svojho záujmu zvolil pravdu všedného dňa, drsnú pravdu pudov a vášní, strachu, nenávisti, žiarlivosti, ale aj pravdu lásky a hrdinstva. Hudobný jazyk oboch opier je pútavý, plný zmien, kontrastov a dramatického napätia. A také sú aj oba zhudobnené príbehy: Komedianti sú tragédiou starnúceho herca Cania, ktorý sa od zatrpknutého intrigána Tonia dozvie o nevere svojej mladej ženy a z pomsty zabije ženu i svojho soka. Nemenej tragické vyústenie opery Sedliacka česť je výsledkom hriešneho vzťahu medzi ľahkomyseľnou Lolou a jej dávnym milým Turiddom, za ktorý musí Turiddu podľa dávneho zvyku zaplatiť Lolinmu manželovi svojou krvou.

Dĺžka predstavenia: 2 hodiny 40 minút s jednou prestávkou
Sedliacka česť: 1 hodina 15 minút
Komedianti: 1 hodina 10 minút

 

Diese Inszenierung besteht aus mehreren Inszenierungen:

Inszenierungsteam

Bühnenbild Otto Šujan
Choreinstudierung Ladislav Kaprinay

Besetzung

SEDLIACKA ČESŤ
Lucia Jitka Sapara Fischerová (als Gast)
KOMEDIANTI
Canio (pajác) Boldizsár László (als Gast)
Nedda (Colombina) Eva Hornyáková
Tonio (Taddeo) Daniel Čapkovič
Peppe (Harlekýn) Ján Babjak