Opäť spolu!

Opäť spolu!

Oper

Koncert romantických piesní s klavírom

Historisches Gebäude
Pred tromi mesiacmi nečakane prerušila bežný rytmus našich životov pandémia. Jednými z prvých priestorov, ktoré sa museli zavrieť, boli divadlá. A tak sme sa s vami, našimi návštevníkmi, nestretli už celé tri mesiace. Situácia, aká sa počas storočnej histórie SND ešte nikdy neprihodila!
Teraz však môžeme byť opäť spolu. Na koniec júna sme pre vás pripravili piesňový koncert so skvelým obsadením! Po týždňoch odlúčenia pred vás predstúpia členovia a hostia Opery SND Jolana Fogašová, Terézia Kružliaková, Adriana Kučerová, Michal Lehotský, Peter Mikuláš a Sergej Tolstov. So sprievodom klavíra (Jana Nagy-Juhász, Jozef Katrák, Branko Ladič) zaznejú piesne ruských, českých a slovenských skladateľov – Čajkovského, Rachmaninova, Musorgského, Dvořáka, Smetanu, Bellu, Suchoňa a Schneidera-Trnavského. Tešíme sa na stretnutie opäť v SND!
 
Program:
 
Piotr Iľjič Čajkovskij Žehnám vás, lesy
z cyklu Sedem romancí (1880), op. 47, č. 5
text Alexej Konstantinovič Tolstoj
Sergej Tolstov
 
Sergej Vasilievič Rachmaninov Orgován
z cyklu Dvanásť piesní (1900 – 1902), op. 21, č. 5
text Jekaterina Beketovová
Jolana Fogašová
 
Piotr Iľjič Čajkovskij Chcel by som do jedného slova (1875)
text Heinrich Heine
Sergej Tolstov
 
Antonín Dvořák Biblické písně (1894), op. 99
výber z cyklu piesní na texty biblických žalmov
Oblak a mrákota jest vůkol něho, č. 1
Skrýše má a paveza má Ty jsi, č. 2
Slyš, ó Bože, slyš modlitbu mou, č. 3
Hospodin jest můj pastýř, č. 4
Bože! Bože! Píseň novou, č. 5
Peter Mikuláš
 
Antonín Dvořák Cikánské melodie (1880), op. 55
výber z cyklu piesní na texty Adolfa Heyduka
Má píseň zas mi láskou zní, č. 1
Aj! Kterak trojhranec můj prerozkošně zvoní, č. 2
A les je tichý kolem kol, č. 3
Když mne stará matka zpívala, č. 4
Adriana Kučerová
 
Bedřich Smetana Večerní písně (1979)
výber z cyklu piesní na texty Vítězslava Hálka
Nekamenujte proroky, č. 2
Ze svých písní trůn ti udělám, č. 5
Michal Lehotský
 
Antonín Dvořák Cikánské melodie (1880), op. 55
výber z cyklu piesní na texty Adolfa Heyduka
Struna naladěná, hochu, toč se v kole, č. 5
Široké rukávy a široké gatě, č. 6
Dejte klec jestřábu ze zlata ryzého, č. 7
Adriana Kučerová
 
Antonín Dvořák Biblické písně (1894), op. 99
výber z cyklu piesní na texty biblických žalmov
Slyš, ó Bože, volání mé, č. 6
Při řekách babylonských, č. 7
Popatřiž na mne a smiluj se nade mnou, č. 8
Pozdvihuji očí svých k horám, č. 9
Zpívejte Hospodinu píseň novou, č. 10
Peter Mikuláš
 
Antonín Dvořák Kéž duch můj sám
z cyklu Čtyři písně (1888), op. 82, č. 1
text Otília Malybrock-Stielerová
Terézia Kružliaková
 
Modest Petrovič Musorgskij Pieseň o blche (1879)
text Johann Wolfgang Goethe
Sergej Tolstov
 
Piotr Iľjič Čajkovskij Uspávanka
z cyklu Šesť romancí (1872), op. 16, č. 1
text Apollon Majkov
Jolana Fogašová
 
Sergej Vasilievič Rachmaninov Čakám na teba
z cyklu Dvanásť romancí (1894 – 1896), op. 14, č. 1
text Alexej Koľcov
Jolana Fogašová
 
Mikuláš Schneider-Trnavský Ďaleko, široko
z cyklu Drobné kvety (1907), č. 3, na ľudový text
Michal Lehotský
 
Mikuláš Schneider-Trnavský Keby som bol vtáčkom
z cyklu Zo srdca (1920), op. 35, č. 10
text Ferko Urbánek
Michal Lehotský
 
Ján Levoslav Bella Matka nad kolískou
zo zbierky Piesne zďaleka pre spev a klavír (1924)
uspávanky na verše Petra Bellu Horala
Jolana Fogašová
 
Eugen Suchoň Nox et solitudo, op. 4 (1931 – 1933)
výber z cyklu piesní na texty Ivana Kraska
Balada, č. 2
Stará romanca, č. 3
Topole, č. 5
Terézia Kružliaková
 
Eugen Suchoň Z jednej strany Moravy
úprava slovenskej ľudovej piesne
Adriana Kučerová
 
Eugen Suchoň Dobre mi, dobre mi
text Pavol Országh Hviezdoslav
Adriana Kučerová
 

Cenník vstupeniek:
1. kategória:
25 €
2. kategória: 20 €
3. kategória: 15 €
4. kategória: 10 €