Nächste Saison

Sezóna 2020/2021
 
Nová sezóna by sa zľahka dala označiť ako korona sezóna. Začína sa priamo v druhej vlne a učí nás novým veciam. Bude nás celú sezónu učiť novým veciam. Ako flexibilne reagovať na zmenu podmienok a opatrení. Ako premyslieť dramaturgický plán tak, aby sa iba automaticky neprenášalo nedokončené, ale aby zostávala tvorivosť. Ako sa témy minulé stretnú s tými súčasnými. Možno je to však už postkorona sezóna, ktorá nás doviedla k nutnosti zmeniť zaužívané nastavenia. Vyrovnať sa s konzumom, myslieť na konečnosť, ale aj na triezvy rozum, cítiť, kde sú naše konzervatívne a liberálne póly a kde ich možné priesečníky, čomu nás učí medzigeneračnosť.
Vstupovať do 101. sezóny môžeme s prizmou strachu, ktorý sa ustavične objavuje v rôznych podobách, ale aj s túžbou po odvahe a odvážnych rozhodnutiach. V každom prípade sú pred nami mesiace ustavičných premien, a preto aj nových premenných. S nimi musíme žiť. Nielen s vírusom. Vstupujeme so sezóny hraničnej. Sme zvedaví, čo je za hranicou (poznania, viery, apokalypsy, justičných omylov, rodinných vzťahov, biznisových partnerstiev, reklamných floskúl, života umelca). A práve hry s takýmito témami sme pripravili do dramaturgického plánu Činohry SND.

Pôvodné tituly pre Modrý salón: Matúš Bachynec/Milada, Natalie Kocab/Sova, Mikka Myllyaho/Chaos, Michal Belej/Deklarácia závislosti. V Štúdiu sme plánovali niekoľko komornejších inscenácií súčasných hier: Caryl Churchillová/Čaj a apokalypsa, Florian Zeller/Matka, David Mamet/Glengarry Glen Ross. V Sále činohry zasa tituly veľkého plátna: Roman Polák/Scény zo života režiséra (Ingmara Bergmana), Arthur Miller/Salemské bosorky, Jean-Baptiste Poquelin Molière/Iva Klestilová/Tartuffe.
 
Podobne má plány aj súbor Baletu SND. Čarovný rozprávkový príbeh Popolušky ožije v podobe majstrovského baletu Sergeja Prokofieva v choreografii Michaela Cordera.
 
Situácia sa mení zo dňa na deň. Uvedený dramaturgický plán korešponduje s prezentáciou na tlačovej konferencii začiatkom sezóny. Čo sa však bude aj reálne realizovať, ukáže čas.
 
Vážení diváci, ďakujeme Vám za zachovanie priazne.