Hľadá sa editor

Už šiestu divadelnú sezónu sa vám dostáva do rúk náš Portál – mesačník, v ktorom vás radi informujeme o tom, čo chystajú umelecké súbory, o osobnostiach, ktoré pôsobia v SND, o divadelnom dianí. Na tvorbe participujú dramaturgovia, režiséri, scenáristi, herci – jednoducho tvorcovia, ktorých poznáte z divadelných dosiek, ale aj tí, ktorí sú v zákulisí a bez ktorých by sa žiadne divadelné predstavenie nemohlo odohrať.

V mene generálneho riaditeľa SND sa obraciame na potenciálnych záujemcov z radov novinárov, ktorí by mali záujem príspevky do Portálu v súčinnosti s našimi divadelníkmi nielen koordinovať, ale prinášať aj nové nápady a impulzy.

Prihlásiť sa môžu absolventi žurnalistiky alebo absolventi vysokých škôl s humanitným zameraním s redaktorskou (editorskou) praxou najmenej päť rokov, ktorí excelentne ovládajú slovenský jazyk, ovládajú aspoň jeden svetový jazyk, majú prehľad v oblasti umenia a kultúry a zaujímajú sa o dianie v SND. Náplňou práce editora Portálu SND je na základe tvorivej diskusie s vedením umeleckých súborov a dramaturgmi v súvislosti s prípravou každého vydania mesačníka koordinovať prácu prispievateľov, redigovať a editovať texty, vyhľadávať fotografie, spolupracovať s grafikmi, sledovať dodržiavanie stanoveného harmonogramu a v neposlednom rade tvorivý, kreatívny prístup k tvorbe obsahu jednotlivých vydaní (autorské príspevky, napr. rozhovory a pod.). Post editora mesačníka SND Portál nezakladá pracovný pomer so SND.

Prihlášky vrátane štruktúrovaného životopisu s fotografiou posielajte na adresu: alzbeta.bednarikova@snd.sk do 31. marca 2019.

Každého zo záujemcov, ktorý splní požadované kritéria, budeme informovať písomnou formou.