Janko Borodáč (1892 - 1964)

Stál pri kolíske slovenského profesionálneho divadla
 
Výstava je venovaná zakladateľovi slovenského profesionálneho divadla Jankovi Borodáčovi, ktorý sa významne podieľal na formovaní slovenského divadelníctva ako herec, režisér, pedagóg i divadelný riaditeľ.
Date from: 
18.3.2019
Date to: 
5.4.2019
Location: 
Výstavná sieň, foyer, strana Činohry