Vyjadrenie k nepravdivým informáciám v HN 28. 6.

Vedenie SND reagovalo na skreslené údaje v článku uverejnenom v Hospodárskych novinách (HN) 28. 6. 2019 zaslaním stanoviska redakcii. Dovoľujeme si vás informovať o našom stanovisku a o žiadosti adresovanej HN o nápravu a uvedenie pravdivých informácií, ktoré si autor príspevku pán Ján Karásek mohol jednoducho a bezproblémovo overiť pred publikovaním dezinformácií tak, ako to kážu dobré mravy a korektnosť novinárskej profesie. Neoverené informácie degradujú aktivity SND a podporujú neoprávnene negatívne vnímanie inštitúcie.
 
V súvislosti so skreslenými údajmi v článku HN zo dňa 28. 6. 2019 s titulom Na stole ministerky už tretia petícia dotýkajúcich sa SND k obsadeniu postov riaditeľky Centra marketingu a riaditeľa Umelecko-dekoračných dielní uvádzame: Generálny riaditeľ Vladimír Antala má právo vymenovať do funkcie riaditeľov jednotlivých organizačných zložiek na základe Štatútu SND, ktorý nadobudol účinnosť 1.8.2014, podpísaný ministrom kultúry SR Marekom Maďaričom. Článok IV. Riadenie SND bod 3.: Generálny riaditeľ vymenúva a odvoláva riaditeľov umeleckých, organizačných zložiek SND po prerokovaní s ministrom kultúry. Vymenúva a odvoláva aj ostatných vedúcich zamestnancov vo svojej riadiacej pôsobnosti.
 
Už v reakcii na obsahovo podobne dehonestujúci článok v inom periodiku sme uviedli, že je neprijateľné plným menom niekoho vyzdvihnúť a iného osočiť bez toho, aby boli uvedené relevantné informácie a fakty, kto - kde predtým pracoval a aké výsledky dosiahol a dosahuje.
 
Na post riaditeľky Centra marketingu SND nastúpila od septembra 2018 Henrieta Borowiecka, ktorej je pôsobenie v kultúrnej inštitúcii mimoriadne blízke, keďže vyštudovala konzervatórium (odbor herectvo pod vedením Jany Ravingerovej a Mariána Geišberga), navyše tiež právo a odbor slovenský jazyk – etická výchova na pedagogickej fakulte. Má bohaté skúsenosti z renomovaných mediálnych agentúr a pred príchodom do SND zastávala post Operačnej a marketingovej riaditeľky v centrále RE/MAX Slovakia, ktorá zastrešuje kancelárie RE/MAX na Slovenku, ale sama nevykonáva realitnú činnosť.
 
Čo sa týka výmeny na poste riaditeľa Umelecko-dekoračných dielní SND: vedenie SND nikdy nespochybnilo odbornú stránku bývalého riaditeľa, scénografa Jaroslava Valeka. Výhrady boli k jeho práci riadiacej a organizačnej. Na túto funkciu bol vymenovaný Ing. Eduard Bohunický ako skúsený manažér s dlhoročnou riadiacou praxou.
 
Veríme, že uvedené informácie v plnom znení zverejnia v HN na rovnakom mieste ako pôvodný článok - teda predchádzajúce osočujúce a ironicky ladené dezinformácie.
 
Vedenie SND