Stretnutie v SND za účasti ministerky kultúry

Generálny riaditeľ Slovenského národného divadla Vladimír Antala zvolal na dnes (piatok 29. novembra 2019) pracovnú poradu, na ktorej sa okrem zástupcov odborov a umeleckých súborov zúčastnila aj ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková. Hovorilo sa o prevádzke divadla, o programe, ako aj o potrebách divadla do budúcnosti. Medzi zainteresovanými stranami sa otvoril dialóg, ktorý sa stal základom pre ďalšie pracovné stretnutia. Ministerka kultúry Ľubica Laššáková ponúkla pomocnú ruku pri riešení otázok v SND, pretože má eminentný záujem o to, aby jedna z najvýznamnejších inštitúcií slovenskej kultúry fungovala bez akýchkoľvek komplikácií.