Široký záber Pavla Haspru

V decembri sme si pripomenuli 90. výročie narodenia významného režiséra Pavla Haspru. Je to meno a osobnosť, ktorá intenzívne formovala slovenské divadlo, ale aj televíziu. Legendárny šírkou svojho umeleckého záberu, dramaturgického výberu, režijnej poetiky i prístupu k práci.

Emotívny, analytický, presný a húževnato skúmajúci nové možnosti nastupujúcej kamerovej technológie. Práve jemu môžeme vďačiť za podobu a kvalitu televíznych pondelkov, za mnohé dochované videozáznamy divadelných inscenácií.

Jeho práca bola najprv spätá s nitrianskym Krajovým divadlom, ktorému dokázal dať počas krátkeho pôsobenia výraznú umeleckú úroveň, až potom sa stal súčasťou režisérskeho tímu SlND. Od roku 1962 do roku 2004 kontinuálne pracoval na uvádzaní súčasnej americkej drámy, veľkých shakespearovských opusov, kľúčových diel ruskej prozaickej literatúry a v obmedzenej miere i na novej interpretácii (občas zabudnutej) slovenskej klasiky.

Hľadal diela nasýtené vnútorným konfliktom a silnou emóciou, také ako u Shakespeara, Williamsa, Millera, Dostojevského, v ktorých mohol dominovať herecký výkon a jeho umne postavená mizanscéna. Taký bol aj jeho režijný prístup. Intenzívna práca s hercom, ktorá vrcholila v sugestívnom hereckom zrealizovaní, v živej a živelnej dráme. V jeho inscenáciách sa stretali osobnosti naprieč generáciami. V pamäti ostali živé výkony, inscenácie i interpretácie zapísané v dejinách slovenskej kritiky i divákov.