Labutie jazero venované Jánovi Haľamovi

Prvé tohtoročné Labutie jazero sme venovali jubileu ďalšej z významných osobností slovenského baletu – Jánovi Haľamovi. Labutie jazero bolo pred polstoročím jedným z titulov, v ktorých sa predstavil v hlavnej úlohe.

Bol jedným z prvých absolventov Konzervatória v Bratislave, kde študoval pod vedením Evy Jaczovej. Za vyše dvadsať rokov pôsobenia na scéne SND s nezameniteľným šarmom a charizmou vytvoril desiatky hlavných postáv klasického a súčasného baletného repertoáru. „Janko Haľama bol pedagógom, ktorý ma zasvätil do tajov techniky partnerskej práce, čo je mimoriadne dôležitá súčasť profesionálnej dráhy každého interpreta. Počas rokov štúdia na konzervatóriu ma dosť potrápil. Až neskôr, počas svojej kariéry prvého sólistu som si uvedomil, že keby som nebol prešiel tou strastiplnou cestou, nikdy by som v tanci nedošiel tak ďaleko. O svojich žiakov sa zaujímal aj po škole, na predstaveniach v Balete SND, kde je naším vzácnym hosťom až dodnes. Je pre nás cťou vidieť ho v hľadisku.“

Jozef Dolinský, riaditeľ Baletu SND

„Pán Haľama bol mojím pedagógom na Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej. Naučil ma, čo znamená partnerská spolupráca v tanci, dôležitosť spoluzodpovednosti a vzájomnej podpory. To všetko som si odniesla do tanečnej praxe v divadle, neskôr do interpretačného a choreografického pôsobenia na nezávislej scéne súčasného tanca. Počas náročného štúdia bol jeho humor a sršiaca pozitívna energia pre všetkých obrovskou podporou. Vďaka precíznosti pedagóga a bohatým skúsenostiam prvého sólistu nám odovzdal vedomosti, z ktorých jeho žiaci – tanečníci, pedagógovia aj choreografi môžu čerpať celú svoju kariéru. Vždy sa poteším, keď ho stretnem. Podvedome sa vystriem, vtiahnem brucho a pozorne načúvam jeho múdre a vtipné komentáre na tanečné predstavenia, ktoré ešte vždy pravidelne navštevuje, ale najmä jeho spomienky na jedno z najdôležitejších období slovenského baletu.

Vďaka, pán profesor.“

Monika Čertezni, Divadelný ústav foto Juraj Žilinčár, archív SND