1. hráč v skupine druhých huslí - zastupovanie počas materskej dovolenky

Generálny riaditeľ SND v Bratislave vypisuje konkurz na obsadenie voľného miesta v orchestri Opery SND na post:
 
1. hráč v skupine druhých huslí - zastupovanie počas materskej dovolenky
 
Konkurzné podmienky
Výber jedného z koncertov pre husle od W. A. Mozarta:
Koncert č. 3 G dur (K 216), č. 4 D dur (K 218), č. 5 A dur (K 219) – 1. časť s kadenciou a 2. časť.
Ľubovoľná skladba podľa vlastného výberu.
Hra z listu.

 
Požadované vzdelanie
Absolutórium konzervatória alebo prebiehajúce vysokoškolské štúdium v príslušnom odbore.

 
Konkurz sa uskutoční dňa 20. 8. 2020 od 14.00 h v novej budove SND, Pribinova 17, 819 01 Bratislava, skúšobňa orchestra, miestnosť č. 5147.
Pozvaným účastníkom zašleme prostredníctvom e-mailovej správy orchestrálne party a harmonogram konkurzu.

 
Ponúkame
Plat od 1 640 eur + príplatok za funkciu + umelecké a osobné ohodnotenie + 1 týždeň dovolenky navyše nad rámec zákona.

 
Prihlášku so stručným životopisom, súhlasom so spracovaním osobných údajov, fotokópiou najvyššieho ukončeného hudobného vzdelania, adresou, e-mailom, telefónnym kontaktom a notovým materiálom pre korepetítora (korepetítor bude prítomný), prosím, zasielajte do 13. 8. 2020 na adresu Mgr. Bohuslav Smutný – Kancelária orchestra Opery SND, Slovenské národné divadlo, Pribinova ul. 17, 819 01 Bratislava alebo e-mailom na adresu bohuslav.smutny@snd.sk