DÔLEŽITÝ OZNAM OHĽADOM VRÁTENIA VSTUPNÉHO

Vážení diváci Slovenského národného divadla,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že pokladnice sú počas letných divadelných prázdnin pre verejnosť zatvorené.

Celé naše obchodné oddelenie pracuje naplno, aby sme doriešili všetky vaše žiadosti o vrátenie vstupného čo v najkratšom časovom horizonte. Keďže je žiadostí veľké množstvo a zároveň každému jednému z vás ponúkame možnosť výmeny vstupeniek za voucher v rovnakej hodnote, ktorý budete môcť využiť do konca roka 2021 na naše predstavenia, proces riešenia žiadostí prebieha výlučne v písomnom styku (emailom: rezervacie@snd.sk).

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že od 13.7.2020 začíname postupne vracať vstupné za zrušené predstavenia.

Zákon 129/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19  je naďalej v platnosti a vzťahuje sa na podujatia, ktoré sa neodohrali v dôsledku zákazu podujatí v súvislosti s ochorením COVID-19, počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo v čase po ich ukončení do 31. decembra 2020 (ak sa podujatia neuskutočnia). Zároveň zo zákona vyplýva, že usporiadateľ podľa § 8b ods.1) písm. c) je oprávnený osobe, ktorá si na toto podujatie kúpila vstupenku, vrátiť cenu vstupenky do 13 mesiacov od neuskutočnenia podujatia, ak účastník podujatia neakceptoval poukážku (voucher).

Ak máte otázky, prosím, kontaktujte nás na našej infolinke 0908/980 934. Táto linka bude v prevádzke počas pracovných dní v čase od 9.00 – 16.00 h.

Čo sa týka abonentiek, predstavenia budú odohraté v nasledujúcej sezóne a darčekovým poukazom sa automaticky predlžuje platnosť do konca kalendárneho roka 2020.

Veríme, že u vás nájdeme pochopenie a obdaríte nás zatiaľ svojou trpezlivosťou. My sme tu stále pre vás, lebo bez vás, našich divákov, naša práca nemá zmysel. „Držíme vám miesto!“ Nezabudnite.

Sledujte náš web a sociálne siete, tam sa dozviete všetky dôležité informácie o SND!

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.