VYJADRENIE PODPORY

Vedenie SND plne podporuje stanovisko ministerky kultúry SR Natálie Milanovej, ktorú nepresvedčili argumenty primátora Matúša Valla a Magistrátu Bratislavy v súvislosti s výstavbou električkovej trate pri novej budove SND.

 
Vedenie SND a mnohí umelci už v minulosti podporili iniciatívu za zachovanie pešej zóny medzi SND a Nábrežím M. R. Štefánika a vyjadrili niekoľkokrát znepokojenie nad plánovanou výstavbou električkovej trate medzi novou budovou SND a komplexom Eurovea: esteticky naruší priestor, ktorý má architektonickú a urbanistickú hodnotu, dôjde k strate jednej z mála peších zón v Bratislave, zhorší sa životné prostredie... Z hľadiska SND hluk a vibrácie električiek budú mať mimoriadne negatívny vplyv na umeleckú tvorbu a jej realizáciu v novej budove SND /odstrašujúcim príkladom je električková trať pri historickej budove SND a budove Reduty/. Navyše plánovanie električkových zastávok neuľahčí prístup do novej budovy, naopak koľajisko, trakčné vedenie rozdelí tento verejný priestor, frekvencia električiek neúnosne skomplikuje prístup do novej budovy SND. Pre návštevníkov SND a napokon i chodcov sa táto zóna stane nebezpečnou.


Tento jedinečný a v Bratislave ojedinelý priestor - prepojenie námestia pred novou budovou SND smerom k Dunaju cez námestie v komplexe Eurovea - poskytuje neopakovateľné možností kultúrno-spoločenských podujatí. Inšpirujúcim príkladom je stretnutie umelcov SND so svojimi divákmi na konci jubilejnej 100. sezóny SND. Projekt Divadlo pred divadlom sa stretol s veľkým záujmom a je dôkazom toho, že diváci túžia byť so svojimi umelcami, hudobníkmi aj počas letných mesiacov.